fbpx Skip to main content

В какво вярваме

Ценностите, които формират живота на църква Приятели:

Ние вярваме, че Бог обича всеки човек.
Ние вярваме, че Бог е отговорът на най-дълбоките нужди на човека.
Ние вярваме, че всеки човек може да общува с Бога.
Ние вярваме, че всеки човек е важен за Бога.
Ние вярваме, че Бог може да извърши невъзможното.
Ние вярваме, че в църквата всеки е добре дошъл.
Ние вярваме, че всеки човек има какво да даде на другите.
Ние вярваме, че да сме различни е хубаво и дадено от Бога.
Ние вярваме, че Исус Христос може да промени всеки човек.
Ние вярваме, че всеки има право на още един шанс.

Като част от СЕПЦ България – най-голямата и активна християнска деноминация в България ние приемаме и следната Декларация на вярата.