Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

февруари 2021

25 февруари

Почивен ден от прочита

26 февруари

Числа 6-9

27 февруари

Числа 10-13; Псалм 90

28 февруари

Числа 14-16; Псалм 95

март 2021

1 март

Числа 17-20

2 март

Числа 21-24

3 март

Числа 25-28

4 март

Почивен ден от прочита

5 март

Числа 29-32

6 март

Числа 33-36

7 март

Второзаконие 1-3

8 март

Второзаконие 4-7

9 март

Второзаконие 8-11

10 март

Второзаконие 12-15

11 март

Почивен ден от прочита

12 март

Второзаконие 16-19

13 март

Второзаконие 20-23

14 март

Второзаконие 24-27

15 март

Второзаконие 28-30

16 март

Второзаконие 31-34