fbpx Skip to main content

Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

февруари 2023

13 февруари

Изход 37-38; Псалм 22:9-18; Притчи 8:12-21; Матей 26:57-75

14 февруари

Изход 39-40; Псалм 22:19-21; Притчи 8:22-31; Матей 27:1-31

15 февруари

Левит 1-2; Псалм 22:22-31; Притчи 8:32-36; Матей 27:32-56

16 февруари

Левит 3-4; Псалм 23; Притчи 9:1-6; Матей 27:57-66

17 февруари

Левит 5-6; Псалм 24:1-6; Притчи 9:7-9; Матей 28

18 февруари

Левит 7-8; Псалм 24:7-10; Притчи 9:10-12; Марк 1:1-20

19 февруари

Левит 9-10; Псалм 25:1-7; Притчи 9:13-18; Марк 1:21-45

20 февруари

Левит 11-12; Псалм 25:8-15; Притчи 10:1-3; Марк 2

21 февруари

Левит 13; Псалм 25:16-22; Притчи 10:4; Марк 3:1-19

22 февруари

Левит 14; Псалм 26:1-5; Притчи 10:5-7; Марк 3:20-35

23 февруари

Левит 15-16; Псалм 26:6-12; Притчи 10:8; Марк 4:1-20

24 февруари

Левит 17-18; Псалм 27:1-3; Притчи 10:9; Марк 4:21-41

25 февруари

Левит 19-20; Псалм 27:4-6; Притчи 10:10-12; Марк 5:1-20

26 февруари

Левит 21-22; Псалм 27:7-14; Притчи 10:13-16; Марк 5:21-43

27 февруари

Левит 23-24; Псалм 28:1-5; Притчи 10:17-18; Марк 6:1-29

28 февруари

Левит 25; Псалм 28:6-9; Притчи 10:19-21; Марк 6:30-56