Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

юли 2021

4 юли

Осия 1-5

5 юли

Осия 6-9

6 юли

Осия 10-14

7 юли

Исая 1-4

8 юли

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

9 юли

Исая 5-8

10 юли

Исая 9-12

11 юли

Михей 1-4

12 юли

Михей 5-7

13 юли

4 Царе 16-17; 2 Летописи 28

14 юли

Исая 13-17

15 юли

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

16 юли

Исая 18-22

17 юли

Исая 23-26

18 юли

4 Царе 18:1-8; 2 Летописи 29-31; Псалм 48

19 юли

Исая 27-30

20 юли

Исая 31-35

21 юли

Исая 36-37; 4 Царе 18:9-37; 4 Царе 19; 2 Летописи 32:1-23; Псалм 76

22 юли

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

23 юли

Исая 38-39; 4 Царе 20:1-21; 2 Летописи 32:24-33