Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

януари 2022

2 януари

Йоан 2; Битие4-5

3 януари

Йоан 3; Битие 4-9

4 януари

Йоан 4:1-26; Битие 10-11

5 януари

Йоан 4:27-54; Битие 12-15

6 януари

Притчи 1:1-19; Псалми 1-5

7 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи

8 януари

Йоан 5:1-30; Битие 16-18

9 януари

Йоан 5:31-47; Битие 19:21

10 януари

Йоан 6:1-40; Битие 22-23

11 януари

Йоан 6:41-71; Битие 24-25

12 януари

Йоан 7:1-31; Битие 26

13 януари

Притчи 1:20-23; Псалм 6-9

14 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

15 януари

Йоан 7:32-53, 8:1-11; Битие 27-30

16 януари

Йоан 8:12-47; Битие 31

17 януари

Йоан 8:48-59; Битие 32-33

18 януари

Йоан 9; Битие 34-35

19 януари

Йоан 10; Битие 36-38

20 януари

Притчи 2:1-11; Псалм 10-14

21 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly