Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

май 2022

13 май

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

20 май

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

27 май

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

юни 2022

3 юни

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

10 юни

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

17 юни

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

24 юни

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

юли 2022

1 юли

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

8 юли

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

15 юли

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

22 юли

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

29 юли

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

август 2022

5 август

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

12 август

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

19 август

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

26 август

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

септември 2022

2 септември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

9 септември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

16 септември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

23 септември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly