fbpx Skip to main content

Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

септември 2022

30 септември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

октомври 2022

7 октомври

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

14 октомври

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

21 октомври

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

28 октомври

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

ноември 2022

4 ноември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

11 ноември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

18 ноември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

25 ноември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

декември 2022

2 декември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

9 декември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

16 декември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

23 декември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

30 декември

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

януари 2023

6 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

13 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

20 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

27 януари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

февруари 2023

3 февруари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly

10 февруари

Ден за размисъл върху прочетените пасажи
Recurs weekly