Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

май 2021

27 май

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

28 май

Песен на песните 5:2-16; Песен на песните 6-7, 8:14, Псалм 45

29 май

Притчи 1-4

30 май

Притчи 5-8

31 май

Притчи 9-12

юни 2021

1 юни

Притчи 13-16

2 юни

Притчи 17-20

3 юни

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

4 юни

Притчи 21-24

5 юни

3 Царе 5-6; 2 Летописи 2-3

6 юни

3 Царе 7-8, Псалм 11

7 юни

2 Летописи 4-7; Псалм 134, Псалм 136

8 юни

Псалми 146-150

9 юни

3 Царе 9; 2 Летописи 8; Притчи 25-26

10 юни

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

11 юни

Притчи 27-29

12 юни

Еклисиаст 1-6

13 юни

Еклисиаст 7-12

14 юни

3 Царе 10-11; 2 Летописи 9; Притчи 30-31

17 юни

Почивен ден от прочита
Recurs weekly