Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

януари 2021

7 януари

Почивка от план за прочит

8 януари

Битие 12-13

9 януари

Битие 14-16

10 януари

Битие 17-19

11 януари

Битие 20-23

12 януари

Битие 24-26

13 януари

Битие 27-29

14 януари

Почивка от плана за прочит

15 януари

Битие 30-33

16 януари

Битие 34-37

17 януари

Битие 38-40

18 януари

Битие 41-43

19 януари

Битие 44-46

20 януари

Битие 47-50

21 януари

Почивка от плана за прочит

22 януари

Йов 1-5

23 януари

Йов

24 януари

Йов 10-13

25 януари

Йов 14-17

26 януари

Йов 18-21