Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

юли 2021

26 юли

Исая 46-49; Псалм 135

27 юли

Исая 50-53

28 юли

Исая 54-58

29 юли

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

30 юли

Исая 59-63

31 юли

Исая 64-66

август 2021

1 август

4 Царе 21; 2 Летописи 33

2 август

Наум 1-3

3 август

Софоний 1-3

4 август

4 Царе 22-23; 2 Летописи 34-35

5 август

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

6 август

Авакум 1-3

7 август

Йоил 1-3

8 август

Еремия 1-4

9 август

Еремия 5-8

10 август

Еремия 9-12

11 август

Еремия 13-16

12 август

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

13 август

Еремия 17-20

14 август

Еремия 21-24