Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

май 2021

12 май

2 Царе 22-23; Псалм 57

13 май

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

14 май

Псалми 97-99

15 май

2 Царе 24; 1 Летописи 21-22; Псалм 30

16 май

Псалми 108-109

17 май

1 Летописи 23-26

18 май

Псалм 131; Псалми 138-139; Псалми 143-145

19 май

2 Летописи 27-29; Псалм 68

20 май

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

21 май

Псалми 111-118

22 май

3 Царе 1-2; Псалм 37; Псалм 71; Псалм 94

23 май

Псалм 119:1-88

24 май

3 Царе 3-4; 2 Летописи 1; Псалм 72

25 май

Псалм 119:89-176

26 май

Песен на песните 1-4, 5:1

27 май

Почивен ден от прочита
Recurs weekly

28 май

Песен на песните 5:2-16; Песен на песните 6-7, 8:14, Псалм 45

29 май

Притчи 1-4

30 май

Притчи 5-8

31 май

Притчи 9-12