• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘църква Приятели’

Гледай на проблемите като на възможности

„Колко хляба имате? Идете и вижте“ (Марк 6:38)

 „Когато пред теб има проблем – търси в него възможността, която имаш“

Гледай на проблемите като на възможности

Проблеми ще има винаги. Когато дойде трудност – тя запълва цялата ни гледка. И като се замислим, нещата могат да се влошат, когато в ума ни започнат да изплуват всички възможни лоши сценарии и следствия.

Исус виждаше проблемите на хората и често ги караше да мислят „нестандартно“, да пренебрегнат временното и да вземат предвид вечното, да погледнат отвъд проблема и да видят възможността, която имат.

Исус каза на един човек, който беше парализиран през целия си живот и се надяваше на чудо: „Вдигни постелката си и ходи“. По този начин го предизвика да счете невъзможното за възможно (виж Йоан 5:1-8). Историите са много – и в Библията, и в живота на хората днес.

Нахранването на множествата е една от любимите ми истории, а сигурно и на много други хора, защото всеки може да види себе си в нея (виж Йоан 6:1-13). Огромна тълпа следваше Исус, а учениците виждаха многото проблеми около тях – хората бяха много на брой, бяха гладни и далеч от дома, а вече беше късно. Учениците отговориха така: „Отпрати ги, за да си намерят храна“. А Исус ги предизвика като каза: „Вие им дайте да ядат“.

Проблемът на хората и на учениците беше един – нямаше как да се справят с тази трудност, не виждаха решение. Те виждаха само онова, което нямат. Исус обаче им даде различен съвет: „Отидете и вижте какво имате“.

Това винаги е добра отправна точка – започни с това, което имаш, а не с това, което нямаш. С Бог това, което имаш ще бъде достатъчно. Всичко, което повериш в Божите ръце накрая ще бъде достатъчно.

Чувстваш ли се като част от тълпата – с проблеми, без възможност да ги решиш сам? Чувстваш ли се като ученик, който не знае как да реши своята задача?

Доверил ли си се на Христос за своя проблем? Ако си получил отговор – споделил ли си го с другите? (Виж Филипяни 4:19)

Когато пред теб има проблем – търси в него възможността, която имаш. Тя е там. Винаги ще има проблеми. Но с Бог винаги ще има възможности за благословение и успех. Търси възможностите, които получаваш от Бога, за Който няма нищо невъзможно.

„А Бог може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила“ (Ефесяни 3:20).

Молитвата ми за теб днес е: открий това, което Бог може да на направи и ще видиш възможностите.

Културни войни

Насоките от неправилния източник са грешни.

„като живеете свят живот, очаквате Божия ден и работите, за да ускорите идването му“ 2Петрово 3:12 Съвременен превод

културни войниИма неща в съвременната светска култура, които ме възмущават. Обезпокоен съм, че нерядко взимаме насоки от недостойни и неправилни източници, които нито имат разбиране, нито нужната проницателност. Заобикалящата ни култура има твърде голямо влияние върху Църквата – повече, отколкото би трябвало да допускаме. И това можем да видим навсякъде – етика, материализъм, злоба, вулгарен език, себецентричност, липса на сдържаност, проявена в модата, медиите, музиката и др. Сякаш, взимаме насоки за живота си от неправилните източници без да си даваме сметка за това. Явно ни е страх да изглеждаме различни и затова имитираме заобикалящия ни стил на обличане, говорене и за съжаление – начин на живот.

Библията ни дава яснота. „И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на него и съвършено.“ Римляни 12:2. Когато бях тийнейджър, Църквата всякаш се държеше реакционно и изглеждаше небалансирана и вечно в опозиция. Днес е обратното. Притесняваме се дали „пасваме“ на културата, а когато се нагодим ни е прекалено удобно.

Тогава, християните съзнателно се опитваха да се държат, говоря и изглеждат различно. Може би е по-разумно да изберем да бъдем хората, които Бог ни е призовал да бъдем – сол и светлина в един западащ свят. Мисля си, че родителите ми и техните родители бяха избрали курс на действие, които им даваше повече място за грешка и корекция, от това, което ние правим днес.

Съветът на Библията е мъдър. „Не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко светско: онова, което пожелава грешната ни човешка природа, онова, което пожелават очите ни, и прекомерното възгордяване от притежанията ни не е от Отца, а е от света. А светът отминава, заедно с всички страсти, които поражда, но който изпълнява Божията воля, живее вечно“ 1Йоан 2:15-17. Бъди мъдър и разсъдлив и живей успешно и ефективно сега, за да имаш вечна сигурност за Небето.

Днес, сякаш усещаме нуждата да се извиняваме, че стандарта и очакванията ни са по-високи от заобикалящата ни културна среда. И тъй като не сме наясно как да бъдем благочестиви хора в едно нечестиво поколение, пред нас израства едно поколение от тийнейджъри и млади възрастни, които стават лесна плячка на лукавството на медиите, филмите, музиката, модата и лайфстайла на знаменитостите. Това са днешниет влияния в сферата на облеклото, говоренето, идеите и живота.

Естеството на днешната култура ме притеснява най-много. Възможно е изкупление на хората днес, но на лично ниво. Съвременната култура обаче не подлежи на изкупление, тя е негодна по отношение на християнските ценности. Притеснен съм за влиянието на тази култура и наивния подход на църквата да се води по светски модели. Защо да имитираме мненията и начина на живот на знаменитостите, чието богатство и начин на живот произхожда от тези, които те забавляват? С няколко малки изключения, всички те са в драстичен контраст и конфликт с това, какво означава да си Христов последовател – те никога не са добър пример за следване.

Апостол Петър зададе и отговори един важен въпрос към църквите и новите християни в тях. „Какви хора трябва да бъдете?“ Вие трябва да „живеете свят живот, да очаквате Божия ден и да работите, за да ускорите идването му“ 2Петрово 3:11-12 СП.

Трябва да зададеш този въпрос към себе си. „Какъв човек трябва да бъда?“ Най-добре живеем живота си, когато сме фокусирани в една посока. Като последовател на Христос, ще ви предложа следните думи на апостол Павел – „Тогава всички ние с открити лица, докато съзерцаваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме в неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване е от Господа, който е Духът“ 2Коринтяни 3:18 СП.

Внимателно избирай хората, на които се възхищаваш и които имитираш или ще се озовеш в постепенен спад и процес на оприличаване на твоите идоли. Има ясен избор, който трябва да направим. „Нали за това сте призовани – да последвате примера, оставен от Христос, който също изтърпя страдания за вас. „Той не извърши грях, нито някога изрече лъжа.“ Когато го обиждаха, не отвръщаше с обиди; когато страдаше, не заплашваше, а повери себе си на справедливия Съдия“ 1Петрово 2:21-24.

Твоята и моята цел трябва да бъде да позволим на Божието слово и да поканим на Святия Дух да ни прави повече като Исус, всеки ден от живота ни.

Молитвата ми за теб днес е: да бъдеш пример за благочестив живот на вяра посвещение към Бога.

Силата на езика

Силата на езика

Думите помиряват различията или усилват несъгласията.

„Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго“ Колосяни 4:6

Езикът е ключово важен за общуването и при координирането на общите усилия. Без комуникация много от усилията ще са напразни, постиженията ще са нищожни, взаимоотношенията тягостни, а неразбирателствата безбройни. Не мислим много за думите, но със сигурност често ги използваме. Едно проучване на Калифорнийският университет от 2013 разкрива, че жените изговарят средно по 20 хиляди думи на ден, докато мъжете изговарят средно 7 хиляди думи за същия период. От съображнеия за сугирнуст, ще откажа да коментирам това изследване. 😉 По мое мнеие обаче, ако статистиката включва съобщенията, които изпращаме ежедневно чрез Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и другите социални мрежи числото ще е много по-високо.

Силата на езикаТова, което казваш има значение, а това как го казваш – дори повече. Многословието и децибелите не са толкова важни, колкото истинността на това, което казваме. Колко по-трудно би било общуването без различните характеристики на общуването и как се чувстваме, когато не разбираме езикът, на който ни говорят. Комуникацията е важна. Общуването, което ни изгражда е ключово важно.

Още от най-ранно детсво човек учи и използва думи и едновременно с това обогатява речника си. Важно е да имаме предвид страхотната и понякога ужасна сила на думите, които изговаряме и възможното въздействие, което те имат върху нас и другите – да помагат или да вредят. „Думите убиват и думите дават живот. Те са или отрова, или сладък плод – ти избираш“ Притчи 18:21 (съвременен превод).

С думите може да нараниш сърцето или да го излекуваш. Думите помиряват различията или усилват несъгласията. Думите изразяват истината или дават глас на лъжата. С тях градиш приятелства или рушиш доверието. Думите насърчават или събарят. Думите поощряват или порицават. Това, което не осъзнаваме е, че когато нараняваме някой с думите си, ние нараняваме и себе си, макар и да не виждаме това веднага. Избирай думите си внимателно. Изговаряй ги с добро отношение.

Може би сте чували, че „дума дупка не прави“, но това всъщност не е вярно, нали? Много от нас носим със себе си думи, изречени отдавна към нас и болката свързана с тях. Понякога изговорени от нас, понякога към нас, лошите думи могат да оставят дълбоки следи, които дълги години да ни измъчват. Необмислените думи обезценяват творческата им сила и възможността да ги използваме градивно.

Божието мнение по този въпрос ясно. „С него благославяме Господа и Отца и с него кълнем човеците, създадени по Божие подобие! От същите уста излизат благословение и проклятие! Братя мои, това не трябва да бъде така“ виж Яков 3:1-11. Бог гледа на думите ти сериозно, защото знае силата и потенциала – за добро или за зло, за полза или за вреда. Той ни предупреждава: „Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща. И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда. Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш“ виж Матей 12:33-37.

Нека помним, че само със слово Бог сътвори това, което виждаме и познаваме и със слово поддържа творението и до днес. „С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща“ Евреи 11:3. Ти и аз нямаме тази Божествена творческа сила, но като сътворени по Божия образ трябва да разбираме, че думите ни са много повече от звуци, които изговаряме и после забравяме. В думите има семе за живот и благословение, те носят духовна сила, много по-голяма и динамична от буквите и звуците в нашия език.

Ап. Павел ни предупреди, че Бог претегля думите ни. Тази реалност ни води до молитвата: „Думите на устата ми и размишленията на сърцето ми нека бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителю мой“ Псалм 19:14. Това, на което даваш пристан в сърцето си винаги намира начин да се изрази в думите ти. Ето един практичен, угоден на Бога съвет: „Това, което говорите, да бъде винаги с благодат, подправено със сол, за да знаете как трябва да отговаряте на всекиго“ Колосяни 4:6.

Молитвата ми за теб днес е: Да мислиш за силата и потенциала на думите – за добро или за зло.

п-р Людмил Арсов

Укрепи се – част II

„Укрепи се“ е поредица на църква Приятели, която ни предизвиква да приемем предизвикателството и да бъдем част от процеса, в който Бог желае да участваме всеки ден – нашето укрепване. Ние ставаме по-силни съзнателно, а не случайно.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории