• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘характер’

Корени и плодове

Корени и плодове

Това, от което се влиаеш определя твоите естествени плодове

 “Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта…” Ефесяни 3:17.

Корени и плодовеТи постепенно започваш да приличаш все повече и повече на хората, на които се възхищаваш и избираш за свои сподвижници. Може да не го планираш, дори може да не забележиш, когато това се случва, но твоите взаимоотношения формират процеса на твоята промяна и преобразяване. Неусетно ще започнеш да мислиш, говориш и действаш като хората, с които общуваш най-често и в чиято компания се чувстваш най-удобно. Ако допуснеш да бъдеш силно повлиян, това в крайна сметка ще определи твоите най-честни и естествени реакции. Това влияние може да дойде както от приятелите, които търсиш, така също и от музиката, която предпочиташ, от книгите, които четеш, от филмите и телевизионните програми, които гледаш или от хората, на които завиждаш или се възхищаваш. По отношение на тези неща, какво виждаш да намира ясен израз чрез твоите мнения, нагласи, лексика, избор, ценности, приоритети или начин на живот?

Сега помисли колко голяма е разликата, когато Бог и Неговото Слово са най-силното влияние в твоето ежедневие. Прекарвай време с Бог. Ще забележиш разликата. Какво за теб може да бъде и трябва да бъде, различно и по-добро, отколкото сега? Апостол Павел прави описание на неприятните прояви на твоите естествени врагове – света, плътта и Дявола. Виж Галатяни 5:19-21. Павел контрастира, че Святият Дух носи красота в нашия живот. „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ Галатяни 5:22-23.

Нека тези духовни качества описват това, което наистина искаш в живота си. Библията описва този процес: „А делата на плътта са явни; те са блудство, нечистота, сладострастие,… А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност“ Галатяни 5:19,22.

Твоят избор има значение, за добро или за лошо. Най-лошите плодове идват от твоята греховна плът. Христоподобните черти (плодове) идват от Святия Дух, Който обитава в теб.

Проблемът не е толкова очевиден, колкото изглежда. Проблемът са корените, а не плодовете. За добро или лошо, плодовете просто отразяват живота и ценностите, които го ръководят. Трябва да бъдем наясно с това. Симптомите са външни и повърхностни – те отразяват само проблема. Източникът е вътрешен и винаги оказва влияние. Ти губиш време, опитвайки се да контролираш плода, когато трябва първо да избереш правилния Източник. Исус каза: „…Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене…Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в Мене, и Аз в него, дава много плод…“ Виж Йоан 15:1-8. Времето, прекарано с Божието Слово и Святия Дух е безценно и променя всичко в теб по най-добрия възможен начин.

Молитвата ми за теб днес е „…чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да повикате Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефесяни 3:17-19.

снимка: Интернет

Устоявай

Устоявай

Външнят облик говори за вътрещното отношение.

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ Ефесяни 6:11

УстоявайУстоявай във всички обстоятелства. Обликът на човека разкрива много за нас, често без дори да го осъзнаваме. Комфорт или дискомфорт, увереност или неувереност, смирение или арогантност, добронамереност или злонамереност. Външният облик говори за вътрешното отношение. Но нека помислим за един по-важен аспект на облика. Аспект, който е много повече духовен, отколкото физически. Библията разграничава плътския човек от вътрешния, духовния човек. „ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“ 2Коринтяни 4:16-17. Времето, прекарано на колене ни прави по-силни и покорни на Бога. Стоенето дава облик на вяра, който говори за готовност за действие и помощ. Библията често говори за духовния облик на християнина.

Стой във вярата. Обстоятелствата ще изпитат твоето стоене. „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов. И ще стоите, защото Господ е силен да ви направи да стоите“ 1Коринтяни 16:13-14 и Римляни 14:4.

Стой в трудностите. „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола… Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.“ Прочети Ефесяни 6:11-18.

Стой в праведността. Противопоставянето и гонението от страна на религиозните водачи към ап. Павел не го спря. „Но с помощта, която получих от Бога, стоя …“ Деяния 26:22. Довери се на Божията сила, не на своята. „Помощта ми е от Господа“ Псалм 121:2.

Стой в молитва. „…който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля“ Колосяни 4:12.

Стой в благодат. „…посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава“ Римляни 5:1-2. Божията благодат е най-доброто място, където можем да стоим. Не помръдвай от Христос и Неговото завършено дело на Голгота.

Стой в свобода. „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго“ Галатяни 5:1.

Стой в почитание на Бога. Възгледът ти за Бога определя и подкрепя всичко, което е свързано с вярата ти. „Нека се бои от Господа цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената“ Псалм 33:8.

Стой в Божиите обещания. Изправен пред непреодолимо море и с най-силната армия, която го преследваше, но с Божието обеание в сърцето си „Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес…“ Изход 14:13. Бог има победа за теб ако отхвърлиш страха и стоиш в Неговите обещания. „Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек… за да се изпълните в цялата Божия пълнота“  Прочети Ефесяни 3:16-19.

Молитвата ми за теб днес е: винаги стой в силата на Божието Слово и Святия Дух.

снимка: Интернет

Благодатта да служиш

„Защото Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи“ (Марк 10:45) „Можеш да се наречеш слуга тогава, когато не се обиждаш от това“ Благодатта да служишСещаш ли се за човек със сърце на слуга? Моята майка беше такъв човек. Наблюдавал съм как тя с радост упражнява тази практична духовна дарба през целия си живот. При някои хора служенето е дадена от Бога дарба, която е част от характера им. За повечето от нас служенето трябва да дойде като резултат от целенасочено развиване на богоугоден характер и осмислени действия. Исус е съвършеният ни пример. Ние сме призовани да бъдем като Исус. Това със сигурност е много смущаваща цел, но ни е осигурена и помощ: „Знаем, че когато Христос се яви, ще бъдем като Него, защото ще Го видим такъв, какъвто е“ (1 Йоан 3:2). Но това ще бъде тогава, а ние трябва да служим сега. Бих описал това като процес, постепенна работа на Святия Дух, която продължава цял живот. Нито един от нас няма да бъде завършено произведение в този живот. Този процес не се случва по естествен път и не е бърз. Има дни, в които да бъдеш дори малко повече като Исус, изглежда като огромна задача. Неговата цел е ясна: „Докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота“ (Ефесяни 4:13). Хората често имат доста странни идеи как би изглеждало това. Открил съм, че повечето духовни неща са значително по-практични и прости, отколкото се опитваме да ги направим. Когато хората правят духовното израстване мистично и сложно, те лесно намират оправдание и не поемат отговорност дори да започнат. Ето как трябва да започнеш. Посвети се да намираш възможности да служиш на другите, както правеше Исус: „Също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина“ (Матей 20:28). Исус не беше длъжен да служи, Той избра да служи (Филипяни 2:5-9). Служенето е семейна черта. Ти избираш да служиш. Ставаш повече като Исус, когато осъзнаваш, че като служиш доставяш удоволствие на Исус повече от всичко. Ето колко лесно е да Му угодиш! „С любов служете един на друг“ (Галатяни 5:13). Служенето изисква благодат, а всяка благодат започва с Бога. Учениците бяха шокирани, когато Исус коленичи, за да измие краката им (Йоан 13:12-15). Такова нещо беше немислимо в културен план, противно на разбирането им за гордост и положение. Те имаха да учат много и това щеше да бъде труден урок за тях. Те искаха да заемат най-високите места в Неговото ново управление (Марк 10:35-41). Слугите на Бога са по-загрижени за другите, отколкото за себе си. Исус обърна световната система с главата надолу, за да може в Неговото царство нещата да бъдат по правилния начин. Тези, които настояват да им се служи, са по-маловажни в Неговото царство. Исус каза, че тези със смирено и загрижено сърце, които изберат да завържат престилката на слугата около кръста си, които с радост се предадат да служат, са великите (Лука 22:24-27). Сърцето на слуга дава благородство. Тези, които служат, не са унижени – в Божиите очи те са издигнати. Моят скъп приятел и духовен баща Кембъл мъдро казваше: „Алън, ако искаш да разбереш доколко добре се представяш като слуга, обърни внимание как реагираш, когато някой те третира като такъв“. Това е добра и практична мярка за напредъка ти или липсата му. Голямата доза служене е полезна и се превръща в начин на живот, а не остава само случайно събитие. Когато се радваш да послужиш, изграждаш сърце на слуга и ставаш повече като Исус. Молитвата ми за теб днес е: радвай се на възможностите да послужиш на Бога и на другите.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории