• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘упование’

Защо се страхуваш?

Защо се страхуваш?

„А Той им каза: Защо се страхувате, маловерци?“ ( Матей 8:26)

Страхът господства там, където няма вяра

Защо се страхуваш?Защо се страхуваш? Животът е пълен с въпроси. А когато нямаме приемливи отговори се смущаваме. Все пак въпросите може да са полезни, подбуждайки искрено търсене на истината и знанието. Понякога, за да получиш правилен отговор, трябва да зададеш правилния въпрос. Когато Исус и Неговите ученици прекосяваха Галилейското езеро, те бяха уплашени от страховита буря. От страх за живота си те събудиха Исус и Той ги попита: „Защо се страхувате, маловерци?“ Прочети Матей 8:23-27. Без да разберем правилно въпроса, не можем да дадем точния отговор.

Четейки тези стихове, се удивих на простотата и точността на въпроса, който  зададе Исус. Ако ги беше запитал от какво се страхуват, отговорът щеше да е очевиден. Внезапността на бурята, силата на вятъра, угрозата на вълните и несигурността на тяхната безопасност бяха достатъчни причини за тревога. Но Исус ги попита „защо“ се страхуват. Те знаеха от какво се страхуват, но не знаеха защо се страхуват. Учениците нямаха отговор и изглеждаха дори още по-объркани от това, което последва. Исус смъмри вятъра и вълните и те незабавно се укротиха. Страхът е напразно изразходване на емоции.

Исус питаше по-скоро не за очевидната и реална причина за техния страх, а за същностния произход на този страх. Те бяха уплашени от елементите, които предизвикваха техния страх – бурята с нейните опасни ветрове, страховити вълни и неизбежна опасност. Подобно на теб и мен, учениците бяха уловени от обстоятелства, които не са създадени от тях, които не могат да контролират и естествено се уплашиха. Страхът господства там, където няма вяра. Страхът е напразна емоция.  Той не променя нищо към по-добро. Виж 1 Йоаново 4:15-19. Страхът разяжда вярата; вярата пропъжда страха. В този случай Исус правилно посочи, че учениците имат малко вяра. Разкривайки техния страх, Исус обърна внимание на тяхната недостатъчна вяра. Бог не изисква вяра повече от тази, която имаш, но животът ще предизвика цялата вяра, която имаш. Непропорционалният страх намалява вярата в Божия характер и обещания. Там където има истинска, непоколебима вяра в Божията грижа и вседостатъчност, страхът се усмирява. Може би точно сега в живота ти има ситуация, която поражда трудни въпроси, тревожещи мисли, или страховити емоции. Защо се страхуваш толкова? Има предостатъчно моменти, когато животът е объркващ и стряскащ. Бъди практичен. Откажи се от своите страхове. Прочети Лука 12:22-32. Заяви своята вяра.  „Защото истина ви казвам: ако имате вяра колкото синапено зърно …  нищо няма да ви бъде невъзможно.“ Виж Матей 17:20-21.

Моята молитва за теб днес е: Да прегърнеш здраво вярата и доброволно да се откажеш от страха.

Пречки и възможности – част I

„Това е денят, който Господ е направил; нека се радваме и се веселим в Него“ (Псалм 118:24)

„Невъзможното е това, което Бог прави най-добре“

Пречки и възможностиНаблюдавал съм, че животът предлага както пречки, така и възможности. Не е реалистично да допуснеш, че ще имаш само едното или само другото. Всяка възможност представя пречка и всяка пречка представя възможност. Колкото по-голяма е възможността, толкова повече са пречките. Колкото повече са пречките, толкова по-голяма ще е възможността. Научаваш доста неща за характера си, когато се сблъскваш с пречки. И във всяка пречка Бог предлага възможност, за да опознаеш и Неговия характер. „Това е денят, който Господ е направил; нека се радваме и веселим в Него“ (Псалм 118:24). Всеки ден е добър ден, когато ти е дадена възможност да ходиш и да живееш в Неговата победа.

Отдели няколко минути и прочети Исус Навиев 1:1-10 и 3:1-17. Исус Навиев и Израел бяха изправени пред сериозни препятствия. Непрекосимата река Йордан и неуязвимият град Йерихон стояха като непреодолими пречки пред влизането в Ханаан, земята на Божието обещание и изобилие. Защо войските на Йерихон не противодействаха на Израел, когато преминаваше Йордан, нито демонстрираха някаква съпротивителна активност, когато народът обикаляше 7 дена около града? Допускам, че им се е струвало невъзможно 2 милиона души да преминат през толкова дълбока река, с огромни наводнени площи от двете страни, точно както им се е струвало невъзможно превземането на Йерихон. Невъзможното е това, което Бог прави най-добре.

Под прикритието на тъмнината, Исус Навиев изпраща двама мъже в Йерихон да преценят ситуацията там. Това, което те научават е, че Йерихон се страхува от тях повече, отколкото те се страхуват от Йерихон. Страхът си измисля битки, които Бог вече е водил и спечелил. Една ханаанска жена в Йерихон каза: „Зная, че Господ ви е дал земята и че ужасът от вас ни нападна, и че всичките жители на земята са паднали духом заради вас. Защото чухме как Господ е пресушил водите на Червеното море пред вас, когато сте излизали от Египет и какво сте направили на двамата аморейски царе, които бяха оттатък Йордан, на Сион и на Ог, над които изпълнихте проклятието. И като чухме това, сърцата ни се стопиха, и в никого не остана вече смелост заради вас; защото Господ, вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу“ (Исус Навиев 2:9-11). Представи си… Настоящият и продължаващ страх на Ханаан е започнал преди повече от 40 години, когато Бог потопи армията на Египет и раздели Червено море пред Мойсей и новоосвободения народ, за да преминат по сухо на отсрещния бряг. Когато двамата мъже се върнаха при Исус Навиев, техният рапорт беше изпълнен със сигурност и убеденост: „Действително Господ е предал в ръцете ни цялата земя, а и всичките жители на земята са паднали духом заради нас“ (Исус Навиев 2:24). Но на тях все пак първо им предстоеше да прекосят Йордан с опасните му подводни течения и наводнени брегове. Бог винаги проправя път там, където няма път. С божествен авторитет Исус каза: „Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27). Но трябва да бъдеш готов – Божият път е този, който най-малко очакваш и който никога не можеш да си представиш. Бог каза: „Защото Моите помисли не са като вашите помисли и вашите пътища не са като Моите пътища. Защото, както небесата са по-високи от земята, така Моите пътища са по-високи от вашите пътища и Моите помисли – от вашите помисли“ (Исая 55:8, 9).

Може би си изправен пред препятствие и се чувстваш несигурен за пътя напред. Понякога миналото изглежда трудно за преодоляване, понякога бъдещето изглежда несигурно и обезпокоително. „Това е денят, който Господ е направил; нека се радваме и веселим в Него“ (Псалм 118:24). Нека да ти припомня, че Бог, Който прави път там, където изглежда, че няма път, знае къде си ти и от какво имаш нужда. Той може да направи „несравнено повече, отколкото искаме или мислим, според действащата в нас сила“ (Ефесяни 3:20). Днес може да е твоя ден на победа! Празнувай!

Да имаш мир

„Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение“ (Филипяни 4:6) „За да имаш мир трябва да започнеш с молитва“ Да имаш мирВсекидневно спорове и различия поляризират живота и взаимоотношенията ни. Разширява се пропастта между религиозните и светските вярвания. Икономическите неравенства разделят общности, нации и света ни. Политически и международни конфликти заплашват нашето благополучие и сигурността в глобален план на всеки континент. В днешния свят мирът изглежда неуловим. Забелязал съм, че колкото по-малко мир имаме в сърцата и домовете си, толкова повече конфликти създаваме във всяка друга сфера. Единствените източници на мир са Богът и Князът на мира. Хората неправилно приемат, че мир означава липса на тревожни обстоятелства. Ако това беше така, никога нямаше да има мир, защото проблемите са факт от живота. Исус ясно каза: „Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб, но дерзайте: Аз победих света“ (Йоан 16:33). Проблемите заплашват мира в сърцето и ума ти. В сърцевината на мира е правилната перспектива. Твоята оценка влияе на очакванията ти. Ето какъв е практичния съвет на апостол Павел: „Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение“ (Филипяни 4:6). Можеш да се тревожиш, но да се молиш и да благодариш е по-здравословно. Притеснението и молитвата са взаимноизключващи се. Да се притесняваш е естествено. Молитвата и благодарността са въпрос на избор, но са по-мъдрото решение. Най-често последното нещо, което опитваш, е единственото, което работи ефективно. За да имаш мир трябва да започнеш с молитва. Молитвата отваря сърцето, успокоява страховете и ти дава решения. Павел обеща, че молитвата с благодарност е сигурният път към преживяването на Божия мир шалом – мирът на Бога във всяко обстоятелство. „И Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус“ (Филипяни 4:7). Опасенията, които чувстваш, когато нещата са несигурни или нарастващото раздразнение от конфликти във взаимоотношенията, или объркването на духа ти изчезват при практикуването на това простичко нещо – искрен разговор с Бога, с благодарност, почит и очакване. „И така, нека търсим това, което служи за мир и за взаимно изграждане“ (Римляни 14:19). Пророк Исая написа: „И делото на правдата ще бъде мир и действието на правдата ще бъде покой и сигурност до века. И Моят народ ще обитава в мирно заселище, в сигурни жилища, и в спокойни места за почивка“ (Исая 32:17, 18). Започваш да преживяваш мир около теб, когато приемеш мира на Бога вътре в теб – мирно заселище, в сигурни жилища и в спокойни места за почивка. Молитвата ми за теб днес е: Божият мир вътре в теб да те обгърне и да те пази.

Предпочитано бъдеще

„Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже“ (Авакум 2:3) „Бог те е направил за това, което е предвидил за теб“ Предпочитано бъдещеТри думи са били важни в живота ми: видение, страст, мисия. Всички те са решаващ елемент в християнския живот и израстване. Видението води до истинска страст да бъдеш угоден на Бога. Страстта изяснява поглъщащата мисия, за която Исус те е изкупил. Мисията те поставя рамо до рамо с Бога в работата за Неговото царство. Размишленията ми днес са относно библейската концепция за видението. Видението е съществено, а не въпрос на избор. Видението от Бога може да мотивира, да даде сила, да фокусира и да поставя граници. Библията предупреждава: „Където няма видение, народът се покварява“ (Притчи 29:18). Успехът и удовлетворението идват от разгръщащото се видение на една непроменима истина: Бог те е направил за това, което е предвидил за теб. В Неговия план могат да бъдат намерени най-големите ти стремежи: „Според вечното намерение, което Той изпълни в Христос Исус, нашия Господ“ (Ефесяни 3:11). Веднъж чух видението от Бога да се описва като „вътрешна картина за предпочитаното бъдеще“. Това описание ми харесва при положение, че вътрешната картина носи Божиите отпечатъци. Едно „предпочитано бъдеще“ има силата да изтрие миналото неудовлетворение, да даде насока на настоящето и да даде на бъдещето сила, надхвърляща всички очаквания. Видението от Бога носи очакване, което ободрява душата ти. Не се опитвай да си представяш бъдещето, така както ти го искаш, като очакваш Бог да одобри и да изпълни списъка с желанията ти. Божието видение за бъдещето ти идва директно от Него. Всичко по-малко е недостойно за нужната жертва на сърцето ти и усилия. Соломон отбеляза: „Има много мисли в сърцето на човека, но намерението на Господа ще устои“ (Притчи 19:21, виж и Притчи 16:9). Твоите планове за Бога може би ще имат някакъв малък успех. Божиите планове за теб със сигурност ще успеят, надхвърляйки всяко очакване. Божието предпочитано бъдеще е винаги твоята най-добра и удовлетворяваща възможност. Твоето вътрешно видение за предпочитаното бъдеще може да изглежда обаятелно и да е интересно да говориш за него, но няма да постигнеш нищо без изключително посвещение. Видението от Бога се превръща в практично и свято задължение. Ако не успееш да се посветиш на Божието видение напълно, нуждите и спешните неща ще насочат усилията и дейностите ти в неправилна посока. Това ще те отдалечи от светите стремежи, които първоначално са били скъпи на сърцето ти. Без да забележиш ще заживееш живот с по-малко значение и удовлетворение, отколкото съдбата ти в Христос. Бъди мъдър и верен настойник на мечтите, които Бог поставя в сърцето ти (Лука 12:42-44). Един приятел подари на Гейл табелка с надпис: „Ако не внимаваш тя ще те включи в плановете си“. Те добре познаваха жена ми. Бог е същия. Той копнее да те включи в плановете Си. „Защото Аз зная мислите, които мисля за вас, заявява Господ, мисли на мир, а не на зло, да ви дам бъдеще и надежда“ (Еремия 29:11). За да постигнеш бъдещето и надеждата, които Той има за теб, трябва да следваш Неговите планове. Давид се радваше: „Бог – пътят Му е съвършен, словото на Господа е изпитано“ (Псалм 18:30). „Защото видението се отнася за определено време, бърза към края и няма да излъже. Ако се бави, чакай го, защото непременно ще дойде, няма да закъснее“ (Авакум 2:3). Ти правиш предпочитаното си бъдеще реалност като живееш последователно според това, което си видял в духа си и си почувствал в сърцето си. Бъди верен да обмисляш всеки избор, защото той или допълва, или е в разрез с целите ти. Щедро давай време и ресурси на това, което най-добре служи на Божието видение в сърцето ти. Молитвата ми за теб днес е: дръж здраво видението, което маркира приключенията напред.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории