• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘смисъл’

Мечта

Вдъхновение и стремежи

„Мислете за нещата, които са горе, а не за тези, които са на земята“ (Колосяни 3:2)

Вдъхновение и стремежиВъображението е чудно нещо. То развива вдъхновението. Въображението подхранва стремежите на човека. Когато се стремиш към това, което е по-висше, постигаш най-доброто. Едно осветено въображение ти позволява да изследваш нови и по-големи възможности. Когато се използва положително, както Бог възнамерява, въображението разширява предишните граници и разширява самоналожените ограничения. Без въображение, това, което е било, продължава да съществува по същия начин. Творческото мислене и решаването на проблемите разчита на идеи, чиито източник е въобръжението. Напредъкът в науката, медицината и технологиите започва с това, че някой си представя възможностите, които още не са били видяни до този момент. Изобретанията, които подобряват нашето ежедневие, зависят от желанието на някого да си представи възможностите, които другите не са или не биха взели предвид.

Децата имат неограничено въображение, което вярвам е дар от Бог. Поне докато всезнаещите възрастни не ги научим на собствените си отрицателни предположения за ограничения и бариери. Може би това е малка, но практична причина за думите на Исус: „Истина ви казвам: докато не се промените и не станете като малки деца, никога няма да влезете в небесното царство.“ (Матей 18:3). Тази промяна започва във вашия дух, след като сте изкупени. Павел каза: „Със своята сила, действаща в нас, Бог е способен да извърши безкрайно повече от това, за което се молим или си представяме.“ Ефесяни 3:20. Неимоверно повече от всичко, което искаме или си представяме! Няма да поискаш това, което не си си представяли. Има едно важно предупреждение. Въображението бива задействано най-добре „според Неговата сила, която действа в нас“. Границите трябва да са за възможно и невъзможно, а не за лесно и трудно.

Божията сила и величие са извън твоите възможности на възприятие, докато не позволиш на силата на Неговото Слово да насища духа ти и да оживееш и да разшириш вярата си. „Вярата е сигурност в това, на което се надяваме, убеденост в неща, които не можем да видим“ (Евреи 11:1). Въобръжение, базирано на Словото, вдъхновено от Святия Дух, освобождава вярата да се надява на Бога повече от преди. „Нито око е виждало, нито ухо е чувало, нито човешки ум си е представял това, което Бог е подготвил за онези, които го обичат. Но Бог ни разкри тази мъдрост чрез Духа, който изследва всичко, дори тайните дълбини на Бога…за да разберем всичко, с което Бог ни е дарил.“ Прочетете 1 Коринтяни 2:9-12. Стреми се към по-велики неща. Достигни по-високо. Копай по-дълбоко. Продължи напред. Вярвай по-силно. Постоянствай по-дълго. Очаквай по-доброто да дойде.

Библията сочи плодородното поле, където може да се развива Божeственото въображение. „…мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение.“ Филипяни 4:8. Mисли за правилните неща и твоето въображение може да разшири своите предели.

За какво жадува сърцето ти? Прошка и помирение с Бога? По-дисциплиниран живот? По-добър брак? Верни приятелства? По-добро здраве и сила? В каква област от живота си трябва да премахнеш границите, които си поставил пред Бог? Авраам си е представял земя, която Бог е обещал на него и на следващите поколения. Давид си е представял поражението на Голиат, когато всички други изпитваха страх. Мария си е представяла дете, което би било Син на Бога и Спасител на света. Учениците са си представяли царство, което щяло да замени Римската империя. Въображението е силно оръжие, когато е дисциплинирано и правилно насочено. Това е мъдър съвет: „Мислете за нещата, които са горе, а не за тези, които са на земята.“ Колосяни 3:2.

Молитвата ми за теб днес е да оставиш Небето да изпълни сърцето и ума ти.

Неизмерима любов

Неизмерима любов

Не можеш точно да измериш любовта

„А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.“ (Ефесяни 4:7)

Неизмерима любовВ живота съществуват съвсем малко неща, които не могат да бъдат количествено измерени и любовта е едно от тях. Времето можеш да го измерваш в секунди, минути, часове, дни, месеци или години. Разстоянието можеш да измерваш в инчове, футове, ярдове или мили. Теглото можеш да измерваш в унции, паунди или тонове. Богатството можеш да измерваш в центове или долари. Но любовта е неизмерима, следователно трудно се поддава на описание.

Когато децата ни бяха малки, често ги питах: „Знаеш ли колко много те обичам?!“ След това разтварях ръцете си колкото може повече и казвах: „Обичам те толкова и още толкова!“ Нашата любов за това малко момче и за това малко момиче, както сега и за техните деца, и за нашите правнуци, продължава да е същата и днес, и все така не подлежи на описание. Но нито моята любов, нито твоята може да претендира да се сравнява с любовта, която Бог има към нас. Не можеш да измериш точно любовта.

Исус обяснява: „И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Свети Дух на онези, които Го молят!“ Прочети Лука 11:9-13. Когато Йоан се опита да опише Божията любов, той можа само да каже:  „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.“ (Йоан 3:16). Любовта най-добре се измерва с благодатта, необходима за нейното изразяване. Затова не е за учудване, че благодатта е удивителна. „А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.“ (Ефесяни 4:7). Божията любов е неизмерима, Божията благодат е неописуема.  „В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,  която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране“ (Ефесяни 1:7-8). Божията любов е без мярка, Божията благодат  не се поддава на описание.

„Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.“ Прочети Римляни 5:6-11. Говорейки на християните в Рим, Павел разсъждава:  „Нима Онзи, който не пожали собствения си Син, а го изпрати да умре за всички ни, няма да ни даде, заедно с Исус, и всичко останало?“ (Римляни 8:32). Всичко останало! Неговата любов, която е неизмерима, неописуема и абсолютно непроменима!  „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? …  Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,  нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.“ Прочети Римляни 8:35-39.

„А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат, така че, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело“ (2Коринтяни 9:8). Прочети го отново, бавно и внимателно – всякаква благодат, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, за да изобилствате във всяко добро дело. Какво не ти достига в Христос? Божията любов е несравнима, Неговата благодат достатъчна. Простителността Му е неизменна, мъдростта Му е несравнима, властта Му е суверенна, мощта Му е неограничена, а Неговото снабдяване изобилно. Моята и твоята любов и благодат трябва да бъдат подобни на Неговите. „Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.“ Прочети Йоан 13:34-35.Любовта не е въпрос на избор нито за Бог, нито за теб.

Моята молитва за теб днес е: Да прегърнеш Божията любов напълно и да намериш Неговата благодат вседостатъчна.

снимка: Интернет

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории