• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘молитва’

пост и молитва

Верижен пост и молитва

молитва и пост

От 4 септември до 10 септември (включително) църква Приятели, както и други църкви в гр. София провеждат верижен пост и молитва. Все още не е късно да се включите! Изберете ден и бъдете част от благословението.

Ето за какво се молим:

Общи молитвени нужди за града:
– спиране на духовния туризъм
– за осъзнаване на властта, която ни е дадена от Бога (духовната власт)
– за ограничаване на злото и безморалността
– за сила – духовна и физическа за пасторите и служителите, за по-дълбоко осмисляне на средата и атаките и мъдрост за справяне с хитростите на врага
– за духовно разпознаване и растеж във всеки вярващ
– за по-добри способности в достигането на погиващите и осъзнаване какво означава да имаме тази отговорност за невярващите
– за София и нейния духовен климат – 
– за новата учебна година и за децата в училищна възраст, за агресията у децата
– за агресията при възрастните
– за учебната система на всички нива и за осъзнаване на родителството
– за осъзнато използване на технически средства и социални мрежи

Конкретни молитвени нужди за църквата:
– за духовно израстване и укрепване във вярата
– за по-силно Божие присъствие във всеки един от нас и в събиранията ни
– за предстоящия LiFe Семинар – много хора да откликнат на поканата, да присъстват на семинара и да срещнат Христос чрез нас.
– за истинска духовна зрялост и жертвоготовност в служенията

В добри ръце

В добри ръце

„Делата на ръцете Му са вярност и правосъдие.“ Псалм 111:7.

Всичко, което е в ръцете на Бога е в добри ръце.

В добри ръцеБлагодарен съм за добрите приятели, приятели, на които мога да се доверя и да разчитам. Аз намирам утеха в приятелството ни, както и в тяхната компания. „Приятел обича винаги и е като роден брат във време на нужда.“ Притчи 17:17. Надявам се аз също да съм такъв приятел за другите. С такъв тип приятел, знаеш, че твоите тайни и ти самият сте в сигурни в ръце, и че ще имаш тяхната помощ, когато имаш нужда. По правило, кръгът от такива приятели е малък. За всички до един ще има моменти, когато твоето благополучие е в ръцете на друг.

Въпреки това, някои неща са повече от това, което най-добрите приятели могат да споделят (направят). Животът представя случаи, когато трябва да потърсиш убежище при Бог. „Сам Бог е казал: „Няма да отстъпя от тебе, нито ще те изоставя.“ Затова можем смело да казваме: „Господ е с мене, аз не се боя: какво ще ми стори човек?“ Евреи 13:5-6. Такива времена и обстоятелства изискват те да бъдат поставени в Божиите ръце. „Отдавна Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце са небесата“. Псалм 102:25. Този, Който държи земята и небето в ръцете Си, заслужава да Му се довериш с твоите грижи и тревоги. Прочети Евреи 1:1-4.

Павел е дал прости, практически указания как да направиш това. „Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение; и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.“ Филипяни 4:6-7.

Молитва. „Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление…“ Когато се молиш, ти каниш Бог да изпълни Неговата воля в твоята ситуация. Притеснението и плачът за твоите трудности не носят нито спокойствие, нито спокойствие в сърцето ти. Включи Бог.

Прошение. „Молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление…“. Молението предполага повишено чувство на неотложност и силна убеденост, че единствено Бог притежава твоя отговор. Моли се усърдно. Виж Ефесяни 6:18.

Благодарност. „Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение”. Mолитвата и изказаното чрез нея моление остават незавършени, докато с искрена благодарност не изкажеш твоята молба за Божията благодат и намеса. Благодари. „Постоянствувайте в молитва, и бдете в нея с благодарение“. Колосяни 4:2.

Божият мир. „…и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус.“ Всичко, което е в ръцете на Бога е в добри ръце. Соломон препоръчва: „Уповавай на Господа от все сърце И не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, И Той ще оправя пътеките ти.“ Притчи 3:5-6. Имай мир. Божият мир може и трябва да управлява твоите чувства и мисли.

Молитвата ми за теб днес е да възложиш, „всичките си грижи на Него, защото Той се грижи за теб.“

Истината побеждава греха

Истината побеждава греха

Колкото по-усърдно бягаш от грешките си, толкова по-бързо те настига истината.

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости.“ 1 Йоан 1:9.

Истината побеждава грехаКато млад тийнейджър, баща ми ми напомняше не един път: „Mожеш да бъдеш сигурен, че греховете ти ще те намерят, където и да си.“ Числа 32:23. Никога не съм усещал неговите думите заплашително, нито пък баща ми е имал това предвид. Той искаше да разбера глупостта на греха и той успя да ми го покаже. Неговите думи ми действаха отрезвяващо и вероятно постъпвах по-добре, заради тях. Когато живееш ежедневно с дълбоко убеждение за Божията святост и наследената присъща греховност на своята плът, ще подлагаш решенията и плановете си на по-внимателен контрол. Това е здравословно и полезно духовно упражнение.

Грехът няма да остане тайна за дълго. Колкото по-усърдно бягаш от своите грешки, толкова по-бързо те настига истината. Покриването на това, което си направил никога не може да бъде напълно успешно. Защо да се опитваш тогава? Отказът да си признаеш не премахва грешката. Исус предупреждава: „Преди всичко пазете се от фарисейския квас, който е лицемерие. Няма нищо покрито, което не ще се открие, и тайно, което не ще се узнае. Затова, каквото сте говорили в тъмно ще се чуе на яве; и каквото сте казали на ухо във вътрешните стаи ще се разгласи от покрива.“ Лука 12:1-3. В крайна сметка грешките биват разкрити. Някога чудил ли си се защо?

Врагът на душите ни иска нашите престъпления да се превърнат в постоянен и фатален недостатък, така че той да ни изкушава да се отричаме от тях и да ги крием. Това няма да доведе до нищо добро за никой, освен за духовниня ни противник. Дяволът иска да те измъчва с грешки ти и в крайна сметка да му позволиш да те владее. Ако обвинителят на душата ти успее в това, той може да те държи в затвора на собствената ти вина и срам. Библията го описва като „клеветникът на нашите братя, който ги клевети денем и нощем пред нашия Бог“. Прочетете Откровение 12:10-11. Неговата схема се състои в това да контролира чрез заплахата да бъдем разкрити. Никога не му позволявай това!

Колко открито и ясно може да бъде едно нещо? Адам и Ева се опитаха да обвиняват, да отричат, и да се крият в Едемската градина. Това помогна ли им? Прочетете Битие 3:6-13. Бог няма да позволи криенео да донесе по-добър плод за теб, отколкото за Адам и Ева. Бог те обича прекалено много, за да позволи това да се случи. Поради любовта Си, Бог няма да позволи на стратегията на отричане и скриване на греха да успее. „Който крие престъпленията си няма да успее, a който ги изповяда и оставя ще намери милост.“ Притчи 28:13.

Какъв е правилният отговор на греха тогава? Моят скъп приятел Кембъл често казваше: „Има само един начин, по който грехът напуска живота ни – чрез изповед на глас“. „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете, и да ни очисти от всяка неправда“. Прочетете 1 Йоан 1:5-10. Единственият лек за греха е честно и смирено покаяние пред Бога и човека. Давид пише: „Признах греха си пред Тебе, и беззаконието си не скрих; Рекох: Ще изповядам Господу престъпленията си; И Ти прости вината на греха ми.“ Прочети Псалм 32:1-5.

Моята молитва за теб днес е: да разбереш, че най-добрата политика за греха винаги е неговото изповядване.

Устоявай

Устоявай

Външнят облик говори за вътрещното отношение.

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ Ефесяни 6:11

УстоявайУстоявай във всички обстоятелства. Обликът на човека разкрива много за нас, често без дори да го осъзнаваме. Комфорт или дискомфорт, увереност или неувереност, смирение или арогантност, добронамереност или злонамереност. Външният облик говори за вътрешното отношение. Но нека помислим за един по-важен аспект на облика. Аспект, който е много повече духовен, отколкото физически. Библията разграничава плътския човек от вътрешния, духовния човек. „ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“ 2Коринтяни 4:16-17. Времето, прекарано на колене ни прави по-силни и покорни на Бога. Стоенето дава облик на вяра, който говори за готовност за действие и помощ. Библията често говори за духовния облик на християнина.

Стой във вярата. Обстоятелствата ще изпитат твоето стоене. „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов. И ще стоите, защото Господ е силен да ви направи да стоите“ 1Коринтяни 16:13-14 и Римляни 14:4.

Стой в трудностите. „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола… Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.“ Прочети Ефесяни 6:11-18.

Стой в праведността. Противопоставянето и гонението от страна на религиозните водачи към ап. Павел не го спря. „Но с помощта, която получих от Бога, стоя …“ Деяния 26:22. Довери се на Божията сила, не на своята. „Помощта ми е от Господа“ Псалм 121:2.

Стой в молитва. „…който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля“ Колосяни 4:12.

Стой в благодат. „…посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава“ Римляни 5:1-2. Божията благодат е най-доброто място, където можем да стоим. Не помръдвай от Христос и Неговото завършено дело на Голгота.

Стой в свобода. „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго“ Галатяни 5:1.

Стой в почитание на Бога. Възгледът ти за Бога определя и подкрепя всичко, което е свързано с вярата ти. „Нека се бои от Господа цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената“ Псалм 33:8.

Стой в Божиите обещания. Изправен пред непреодолимо море и с най-силната армия, която го преследваше, но с Божието обеание в сърцето си „Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес…“ Изход 14:13. Бог има победа за теб ако отхвърлиш страха и стоиш в Неговите обещания. „Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек… за да се изпълните в цялата Божия пълнота“  Прочети Ефесяни 3:16-19.

Молитвата ми за теб днес е: винаги стой в силата на Божието Слово и Святия Дух.

снимка: Интернет

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории