• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘ЕПЦ Приятели’

Гледай на проблемите като на възможности

„Колко хляба имате? Идете и вижте“ (Марк 6:38)

 „Когато пред теб има проблем – търси в него възможността, която имаш“

Гледай на проблемите като на възможности

Проблеми ще има винаги. Когато дойде трудност – тя запълва цялата ни гледка. И като се замислим, нещата могат да се влошат, когато в ума ни започнат да изплуват всички възможни лоши сценарии и следствия.

Исус виждаше проблемите на хората и често ги караше да мислят „нестандартно“, да пренебрегнат временното и да вземат предвид вечното, да погледнат отвъд проблема и да видят възможността, която имат.

Исус каза на един човек, който беше парализиран през целия си живот и се надяваше на чудо: „Вдигни постелката си и ходи“. По този начин го предизвика да счете невъзможното за възможно (виж Йоан 5:1-8). Историите са много – и в Библията, и в живота на хората днес.

Нахранването на множествата е една от любимите ми истории, а сигурно и на много други хора, защото всеки може да види себе си в нея (виж Йоан 6:1-13). Огромна тълпа следваше Исус, а учениците виждаха многото проблеми около тях – хората бяха много на брой, бяха гладни и далеч от дома, а вече беше късно. Учениците отговориха така: „Отпрати ги, за да си намерят храна“. А Исус ги предизвика като каза: „Вие им дайте да ядат“.

Проблемът на хората и на учениците беше един – нямаше как да се справят с тази трудност, не виждаха решение. Те виждаха само онова, което нямат. Исус обаче им даде различен съвет: „Отидете и вижте какво имате“.

Това винаги е добра отправна точка – започни с това, което имаш, а не с това, което нямаш. С Бог това, което имаш ще бъде достатъчно. Всичко, което повериш в Божите ръце накрая ще бъде достатъчно.

Чувстваш ли се като част от тълпата – с проблеми, без възможност да ги решиш сам? Чувстваш ли се като ученик, който не знае как да реши своята задача?

Доверил ли си се на Христос за своя проблем? Ако си получил отговор – споделил ли си го с другите? (Виж Филипяни 4:19)

Когато пред теб има проблем – търси в него възможността, която имаш. Тя е там. Винаги ще има проблеми. Но с Бог винаги ще има възможности за благословение и успех. Търси възможностите, които получаваш от Бога, за Който няма нищо невъзможно.

„А Бог може да направи несравнимо повече, отколкото молим или мислим, според действащата в нас сила“ (Ефесяни 3:20).

Молитвата ми за теб днес е: открий това, което Бог може да на направи и ще видиш възможностите.

Културни войни

Насоките от неправилния източник са грешни.

„като живеете свят живот, очаквате Божия ден и работите, за да ускорите идването му“ 2Петрово 3:12 Съвременен превод

културни войниИма неща в съвременната светска култура, които ме възмущават. Обезпокоен съм, че нерядко взимаме насоки от недостойни и неправилни източници, които нито имат разбиране, нито нужната проницателност. Заобикалящата ни култура има твърде голямо влияние върху Църквата – повече, отколкото би трябвало да допускаме. И това можем да видим навсякъде – етика, материализъм, злоба, вулгарен език, себецентричност, липса на сдържаност, проявена в модата, медиите, музиката и др. Сякаш, взимаме насоки за живота си от неправилните източници без да си даваме сметка за това. Явно ни е страх да изглеждаме различни и затова имитираме заобикалящия ни стил на обличане, говорене и за съжаление – начин на живот.

Библията ни дава яснота. „И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, а се променяйте, като непрекъснато обновявате умовете си, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на него и съвършено.“ Римляни 12:2. Когато бях тийнейджър, Църквата всякаш се държеше реакционно и изглеждаше небалансирана и вечно в опозиция. Днес е обратното. Притесняваме се дали „пасваме“ на културата, а когато се нагодим ни е прекалено удобно.

Тогава, християните съзнателно се опитваха да се държат, говоря и изглеждат различно. Може би е по-разумно да изберем да бъдем хората, които Бог ни е призовал да бъдем – сол и светлина в един западащ свят. Мисля си, че родителите ми и техните родители бяха избрали курс на действие, които им даваше повече място за грешка и корекция, от това, което ние правим днес.

Съветът на Библията е мъдър. „Не обичайте света, нито светските неща. Ако някой обича света, в него няма любов към Отца. Защото всичко светско: онова, което пожелава грешната ни човешка природа, онова, което пожелават очите ни, и прекомерното възгордяване от притежанията ни не е от Отца, а е от света. А светът отминава, заедно с всички страсти, които поражда, но който изпълнява Божията воля, живее вечно“ 1Йоан 2:15-17. Бъди мъдър и разсъдлив и живей успешно и ефективно сега, за да имаш вечна сигурност за Небето.

Днес, сякаш усещаме нуждата да се извиняваме, че стандарта и очакванията ни са по-високи от заобикалящата ни културна среда. И тъй като не сме наясно как да бъдем благочестиви хора в едно нечестиво поколение, пред нас израства едно поколение от тийнейджъри и млади възрастни, които стават лесна плячка на лукавството на медиите, филмите, музиката, модата и лайфстайла на знаменитостите. Това са днешниет влияния в сферата на облеклото, говоренето, идеите и живота.

Естеството на днешната култура ме притеснява най-много. Възможно е изкупление на хората днес, но на лично ниво. Съвременната култура обаче не подлежи на изкупление, тя е негодна по отношение на християнските ценности. Притеснен съм за влиянието на тази култура и наивния подход на църквата да се води по светски модели. Защо да имитираме мненията и начина на живот на знаменитостите, чието богатство и начин на живот произхожда от тези, които те забавляват? С няколко малки изключения, всички те са в драстичен контраст и конфликт с това, какво означава да си Христов последовател – те никога не са добър пример за следване.

Апостол Петър зададе и отговори един важен въпрос към църквите и новите християни в тях. „Какви хора трябва да бъдете?“ Вие трябва да „живеете свят живот, да очаквате Божия ден и да работите, за да ускорите идването му“ 2Петрово 3:11-12 СП.

Трябва да зададеш този въпрос към себе си. „Какъв човек трябва да бъда?“ Най-добре живеем живота си, когато сме фокусирани в една посока. Като последовател на Христос, ще ви предложа следните думи на апостол Павел – „Тогава всички ние с открити лица, докато съзерцаваме Господната слава като в огледало, се преобразяваме в неговия образ с все по-голяма слава и това преобразяване е от Господа, който е Духът“ 2Коринтяни 3:18 СП.

Внимателно избирай хората, на които се възхищаваш и които имитираш или ще се озовеш в постепенен спад и процес на оприличаване на твоите идоли. Има ясен избор, който трябва да направим. „Нали за това сте призовани – да последвате примера, оставен от Христос, който също изтърпя страдания за вас. „Той не извърши грях, нито някога изрече лъжа.“ Когато го обиждаха, не отвръщаше с обиди; когато страдаше, не заплашваше, а повери себе си на справедливия Съдия“ 1Петрово 2:21-24.

Твоята и моята цел трябва да бъде да позволим на Божието слово и да поканим на Святия Дух да ни прави повече като Исус, всеки ден от живота ни.

Молитвата ми за теб днес е: да бъдеш пример за благочестив живот на вяра посвещение към Бога.

Той е винаги навреме

„Аз съм стар, а и жена ми е в напреднала възраст“ (Лука 1:18)

„Календарът на вечността е настроен според намеренията на Бог, а не според очакванията на хората“

Хубаво би било често да преглеждаме внимателно живота си. Не е лесно да сме навреме с бързия ритъм на времето и запълнените графици. Обикновено тичаме от едно нещо към друго и нямаме свободно време. Понякога просто взимаме „назаем“ няколко минути от следващата среща. Бързаме и искаме всичко да се случва бързо. Звучи ли ви познато?

Той е винаги навреме

Плановете на Бога много рядко съвпадат с графика ни – всъщност почти никога. Но и Той не търси нашето одобрение за тях. Свикнете с тази мисъл. Бог обаче никога не закъснява, дори и да изглежда така. Авторът на псалми накрая разбра връзката между своето време и Божието време. „В Твоята ръка са времената ми, Боже мой“ (Псалм 31:15). Целта е да „сверим часовника си“ с Бога, а не да настояваме Той да премине в нашето време. „Стъпките на човека се утвърждават от Господа и неговият път Му е угоден“ (Псалм 37:23). Днешният стих е от историята за Захарий (Лука 1:18). Той беше свещеник от Левиевото племе, а съпругата му Елисавета – братовчедка на Мария. Захарий и Елисавета бяха вече на възраст, а дълго време съпругата му не можеше да има деца (Лука 1:6, 7). Тогава Бог удиви Захарий с новината, че ще бъдат благословени със сина, за който се бяха молили – да го нарекат Йоан. Като всяко младо семейство и те дълго бяха очаквали своето първо дете. Година след година чакаха и се надяваха, докато мечтата бавно избледня и трябваше да се пригодят към реалността. Ясно беше, че едва ли ще могат да имат свое дете. Тяхната мечта не можеше да се превърне в реалност, докато не дойде Божието време за тях.

Твоите обстоятелства няма да спрат Бог да извърши волята си на Неговото време, без значение колко са трудни моментите, през които преминаваш. Бог не е жесток и безчувствен. Него Го е грижа и Той разбира мечтите и желанията ти. Календарът на вечността е настроен според намеренията на Бог, а не според очакванията на хората. Твоят Небесен Баща знае как най-добре да отговори на молитвите ти. Той знае точно кога и къде Неговият вечен план се пресича с твоите благословения. Въпросът е в доверието. „Бог – пътят Му е съвършен“ (Псалм 18:30).

Божият план беше много по-обширен и далновиден от очакванията и плановете на Захарий и Елисавета. Бог координираше раждането на Йоан, за да може той да стане вестител на Спасителя. „Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан… да свидетелства за Светлината… Истинската светлина, която идеща на света, осветлява всеки човек“ (Йоан 1:6-9). Те искаха дете, а Бог им даде предвестник на Месията. Бог дойде на точното време. Това е вярно и в твоя живот. Исус Христос дойде на точното време „Когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си“ (Галатяни 4:4). Бог работи по същия начин и днес.

Молитвата ми за теб днес е: да очакваш Бог по всяко време и да го дочакваш всеки път.

снимка: Интернет

Да говорим истината

Да говорим истината

„Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина“ (Ефесяни 4:25

„Недей да правиш истината повече или по-малко от това, което е“

Да говорим истинатаТрябва да сме много внимателни как се отнасяме към истината. Трябва да я ценим, когато я говорим и когато я чуваме. Не можем да я променяме или нагаждаме така, както на нас ни е удобно. Недей да правиш истината повече или по-малко от това, което е. Правната система на САЩ изисква всеки свидетел да бъде заклет в истинност със следните думи: „Заклеваш ли се официално да казваш с Божията помощ истината, цялата истина и нищо друго освен истината?“. Това е така, защото истината е жизненоважна, особено когато съдбата и благоденствието на друг са под въпрос. Очевидно е възможно да казваме истината, но въпреки това да се изкушим да пропуснем онази част от нея, която не ни е удобна. Също така е възможно да кажем цялата истина, но да прибавим нещо от себе си и по този начин да представим нещата погрешно.

Едно нещо или е вярно, или не е – истината няма нюанси. За някои хора тя е „хлъзгава идея“. Днес светът е толкова объркан относно истината, колкото беше и самия Пилат, когато попита Исус: „Какво е истина?“ (Йоан 18:38). От друга страна има хора, които са твърдо решени винаги да казват истината, като по този начин превръщат това в порок. Те често цитират стихове от Библията, като ги използват „за разрешение“ да говорят, независимо колко хора нараняват… и твърдят, че „говорят истината с любов“ (Ефесяни 4:15). За съжаление, много често те са по-загрижени за тяхната представа за истината, отколкото за любовта (Виж Филипяни 4:8-9).

Любовта не е само чувство, което притежаваме. Тя е загрижено взаимоотношение, в което човека до теб знае без съмнение, че ти се стремиш към най-доброто за него. В случаите, когато това не е така, то ти не си най-подходящият човек да говориш каквото и да е. В този случай за теб е по-добре да замълчиш. Първо опитай да изградиш и оправиш взаимоотношението до степен, в която отново ще спечелиш правото да въздействаш в живота на човека до теб. Само по този начин може да има добри резултати – за теб и хората около теб!

Много често чуваме тази фраза: „Казвам това, защото те обичам“. Бъди нащрек всеки път, когато чуеш подобно изказване. Не си представям Исус да казва това. Той никога не скриваше истината, заради всеотдайната Си любов. Той дори каза на учениците Си: „Имам още много неща да ви кажа, но не можете да ги понесете сега“ (Йоан 16:12-13). Както Христос зачиташе чувствата на другите, така и ние трябва да го правим (Виж Колосяни 4:6 и Ефесяни 4:29-32). Знаете ли какво открих? Желанието ми да казвам истината, дори тя да е болезнена, може просто да говори, че искам да бъда чут, а не толкова, че слушателят ми има нужда да я чуе. Опитвам се да съм внимателен в преценката си, когато говоря истината за друг, а в същото време не искам да слушам какво истината казва за мен. Исус даде добър пример, който да следваме (Лука 6:31).

Молитвата ми за теб днес е: живей истината в цялост; говори я със състрадание.

Сподели

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории