• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘благодат’

благодат и даване

Благодат и щедрост

Не задържай благословения, за да бъдеш винаги благословен.

„Вие ще станете богати във всичко, за да можете винаги да проявявате щедрост“ 2Коринтяни 9:11 SPB

Като цяло, хората искат да бъдат щедри, но даването не ни се отдава лесно. И най малкото дете здраво стиска в ръра играчката, която е сграбчило. Тази вродена склонност сякаш остава с нас завинаги. Струва ни се по-естествено да се вкопчваме в нещата, вместо да ги освобождаваме. Животът ни преминава в събиране, трупане и складиране и колкото повече има човек, толкова по-трудно става да дава. Притежанията ни карат да искаме да имаме повече.

благодат и даванеВ Библията обаче виждаме нещо различно – щедростта е пътят към изобилието и благословението. Цар Соломон прави следното наблюдение: „Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, а друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия. Благотворната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен“ Притчи 11:24-25. Не задържай благословения, за да бъдеш винаги благословен. Докато растях, често чувах баща ми да казва: „Можеш да даваш без да обичаш, но не можеш да обичаш без да дадавш“. Открих, че това е точно така.

Апостол Павел беше удивен от Божията щедрост и благодат. „На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство“ Ефесяни 3:8. От  благодатта, която ни е дадена идва още по голяма благодат за даване, заради преливащото ни с благословения сърце. Павел беше напълно пленен от това „неизследимо Христово богатство“. Исус учеше: „давайте и ще ви се дава; добра мярка – натъпкана, стръскана, препълнена, ще ви дават в пазвата; защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва“ Лука 6:38.

Първата стъпка в благодатното даване е да осъзнаем, че всичко принадлежи на Бога и че всичко, което имаш идва от Него. „А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда, за да бъдете богати във всичко и да проявявате голяма щедрост, която чрез нас ще предизвика благодарност към Бога“ 2Коринтяни 9:10-11. Бог те снабдява, умножава, увеличава и обогатява, когато избереш да даваш щедро.

Бог е постановил принципът на сеитба и жътва. Този принцип е много простичък. Първо, жънеш, каквото си посял. Второ, жънеш много повече, отоклкото си посял. И най-важното, не жънеш нищо, ако не си посял нищо. „А това казвам, че който сее оскъдно, оскъдно и ще пожъне; а който сее щедро, щедро и ще пожъне. Всеки да дава, според както е решил в сърцето си, без да се скъпи и не от принуждение; защото Бог обича онзи, който дава на драго сърце.“ 2Коринтяни 9:6-7. Моят дядо казваше на църквата, която пастируваше: „Не давай докато боли. Давай докато спре да боли“. И беше прав. Само така можем да преживеем благодатта на даването.

Даването не е въпрос на пари. В даването става въпрос за любов, за сърце, за Бог и за другите. Там където даването е ограничено, любовта е недостатъчна. Кой не е виждал малко дете да носи цветенце на майка си с думите: „Обичам те, мамо“. Любовта винаги търси начин да се изяви, точно както Божията любов.

Когато даваш щедро и с благодат, ти се уприличаваш на Небесния баща. Исус каза: „Не се страхувай, малко стадо, защото вашият Баща иска да ви даде царството“ Лука 12:32 SPB. И кой може да збрави най-познатия от всички стихове: „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, та да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот“ Йоан 3:16. Даването е семейна черта в дома на нашия Небесен Баща. Новата година е добро време да практикуваме даването – щедро и с благодат.

Молитвата ми за теб днес е: да даваш щедро, според благодатта, която си получил. 

 

очакване

Очакване

„…върху годината на благостта Си слагаш венец и от следите Ти капе изобилие…“ Псалм 65:11

Преди години прочетох поема, която от време на време препрочитам, особено в началото на годината.

„Земята на новото начало“

Луиза Флетчър (1878 – 1957)

Как искам да има тъй чудно място в Земята на новото начало.
Където грешки, сърдечни, човешки и всичката наша тъга
Оставяме долу, като дрипа на пода, готови за ново начало.

Как искам случайно да стигнем до там, сякаш следваме стара следа
И отпред да ни чака онзи, на който сме нанесли голяма вреда
Прегръдки и прошка така да намерим в ръцете на загубен другар.

Да открием там всичко що търсим, желаем, но в забрава отишло е то
Благодарности неизказани, обещания неспазени – на брой хиляда и едно
Малки дългове пренебрегнати към онези, които копнеели да ни чуят с любов.

Не е възможно да бъдеш лош, в Земята на новото начало
И от нас наранените, онеправданите, неспасениете ликуват с вечен възторг
И заедно хванати, приети, прегърнати в помирение и радост стоим.

Как искам да има тъй чудно място в Земята на новото начало.
Където грешки, сърдечни, човешки и всичката наша тъга
Оставяме долу, като дрипа на пода, готови за ново начало.

Неща, за които съжаляваме. Всички имаме такива. Благодат – дадена е на всеки. Всяка година може да завърши с неизпълнени планове, непостигнати цели и несигурност за пътя пред нас. По пътя, като че ли трупаме духовен и емоционален багаж от съжаления, наранявания, разочарования от нас самите или от други. И много несвършена работа. Не би ли било чудесно да не се налага да влачиш всичко това и през новата година? В такива случаи трябва да помним Божието обещание: „Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда. Тогава ще извикате към Мен и ще отидете, и ще Ми се помолите; и Аз ще ви послушам“ – Еремия 29:11-12. Надеждата без бъдеще е безмислена. Бъдещето без надежда – също.

очакванеПрез тази нова година очаквай Божията добрина, изразена в нови начала, необременени от грешките на миналото. „Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми, помазал си с миро главата ми; чашата ми прелива. Наистина благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми; и аз ще живея завинаги в дома Господен“ – Псалм 23:5-6. Днес, Бог ти предлага ново начало, изпълнено с обещанието, че миналото е покрито с благодат, настоящето е подсигурено чрез Неговото снабдяване, а неизвестното е сигурно в Неговата ръка.

За това можем да сме уверени в Бога: „върху годината на благостта Си слагаш венец и от следите Ти капе изобилие“ – Псалм 65:11. Пътят пред теб може и да не е лесен, но ще бъде покрит с Неговата любяща благодат и навременното му снабдяване.

Това е едно от любимите ми обещания в Божието слово. „Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново. А всичко е от Бога, Който ни примири със Себе Си чрез Исус Христос и даде на нас да служим за примирение; т. е. че Бог в Христос примири света със Себе Си, като не вменяваше на човеците прегрешенията им, и повери на нас посланието на примирението. И така от Христова страна сме посланици, като че Бог чрез нас умолява; молим ви от Христова страна, примирете се с Бога, Който за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога“ – 2Коринтяни 5:17-21. Това, което винаги те очаква в Исус Христос е „земята на новото начало“. Недей да влачиш старата година в новата. Позволи на старата да изкупи новата. Очаквай Божията благодат и добрина.

Молитвата ми за теб днес е: Да знаеш, че Бог ти е дал благодат и те е покрил със Своята добрина.

снимка: Интернет

д-р Атанас Атанасов

РЕ:ФОРМАЦИЯ – Завръщане към основите на християнската вяра – част IV

РЕФОРМАЦИЯ – Завръщане към корените на християнската вяра – част IV – Sola Fide – Само чрез вяра е четвърта част от поредицата на църква Приятели по случай 500г. от началото на Реформацията.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории