Молба за ползване

Ако желаете да ползвате сграден фонд или апаратура на църква Приятели, моля попълнете формата по-долу