• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

1Коринтяни 13:13

13 Jun 2015
admin

…И тъй, остават тези трите: вяра, надежда и любов, но най-голяма от тях е любовта.

Leave a comment

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории