fbpx Skip to main content

Укрепи се в своя Бог – п-р Людмил Арсов, църква Приятели

Укрепи се в своя Бог – п-р Людмил Арсов, църква Приятели.
Проповед върху 1Царе 20:1-6 и уроци от живота на Давид.