fbpx Skip to main content

Икзушението в 21 век – компромисът на маркетинговото християнство

By 14/03/2021проповеди

Икзушението в 21 век – компромисът на маркетинговото християнство – д-р Атанас Атанасов

В 21 век ние сме изправени пред изкушението да имаме маркетингов подход към вярата в Бога. Трябва ли обаче да допускаме такова отношение…