fbpx Skip to main content
Monthly Archives

март 2021

Икзушението в 21 век – компромисът на маркетинговото християнство

Икзушението в 21 век – компромисът на маркетинговото християнство – д-р Атанас Атанасов

В 21 век ние сме изправени пред изкушението да имаме маркетингов подход към вярата в Бога. Трябва ли обаче да допускаме такова отношение…

Изкушението – Как да го победим?

Изкушението – Как да го победим? – п-р Людмил Арсов, църква Приятели

Изкушението е тема, в която всеки човек е специалист. Всички ние знаем какво е изкушение. Как обаче да го победим?