fbpx Skip to main content

Когато естественото срещне свръхестественото – д-р Таня Петрова, църква Приятели

By 27/12/2020януари 4th, 2021проповеди

В най-тъмните моменти Бог изпраща Своите пратеници, за да укрепят и упътят Неговия народ. Проповед на д-р Таня Петрова от 27 декември, 2020 година.