fbpx Skip to main content
Monthly Archives

септември 2020

Готов ли си за края на света

Готов ли си за края на света

Готов ли си за края на света – Краят е все по-близо. Бог не иска да бъдеш изненадан. Как може да дойде краят на света? Как да се подготвиш за края на света?

Използвай всяка възможност

Използвай всяка възможност

Използвай всяка възможност – Имаме две опции
– да постъпваме НЕРАЗУМНО
– да живеем като МЪДРИ хора
Какво искаш? Да бъдеш глупав или да бъдеш мъдър?

Накъде гледаш

Накъде гледаш

Накъде гледат очите ни? Какви са възможностите и какво Бог иска от човека? Поглед към пророк Исаия от п-р Иван Минчев