fbpx

Растеж по време на криза

By 26/04/2020 проповеди

Духовната зрялост не се появява автоматично. Израстването е процес и Бог очаква ние да участваме в този процес, чията цел е да приличаме повече и повече на Исус Христос – съвършенният пример на зрялост и духовност.

Avatar