fbpx Skip to main content
Monthly Archives

април 2017

Служещата църква

Служеща църква

Служещата църква показва Христос на света. Самият Исус каза, че е дошъл, за да служи, а не за да Му служат. Това трябва да бъде основополагащото начало за всеки вярващ и за всяка църква.

[mixcloud width=”660″ height=”180″ mini=”1″ light=”1″ autoplay=”1″ tracklist=”1″ artwork=”1″ iframe=”true” ]https://www.mixcloud.com/priyateli/%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%86%D1%8A%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0/[/mixcloud]

Вярваш ли във Възкресението?

Вярваш ли във възкресението

Най-значимото събитие в християнството е Възкресението. „Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра; вие сте още в греховете си“ 1Коринтяни 15:16-17

[mixcloud width=”660″ height=”180″ mini=”1″ light=”1″ autoplay=”1″ tracklist=”1″ artwork=”1″ iframe=”true” ]https://www.mixcloud.com/priyateli/%D0%B2%D1%8F%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%88-%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%BE/[/mixcloud]