Благословението да бъдеш до някого

By 26/03/2017 проповеди

Книгата Деяния на апостолите отделя доста място да говори за Филип. Това, което научаваме за него е забележително и илюстрира благословението да си до някого, в точното време.