Отвъд изпитанието

By 26/02/2017 проповеди

Изпитанието идва в живота ни, но какъв трябва да бъде нашия отговор? Как да преминем отвъд страданието, до онова, което Бог има за нас.