Ученичество – Какво значи да си християнин в ХХI век?

By 19/02/2017 проповеди

Ученичество? Какво означава да бъдем християни през ХХI век? Във време на драстично променяща се семантика трябва да се върнем към първоизточникът – Библията, за да имаме правилно разбиране и да бъдем наистина Христови ученици.