Мир от света и мир от Бога

By 06/02/2017 проповеди

Д-р Атанас Атанасов говори за разликата между мирът в света и мирът, който идва от Бога и за мястото на Святия Дух като Учител в живота ни.