fbpx

Скъпоценният бисер

By 17/07/2016 проповеди

Живеем в интересни времена. Свидетели сме на събития, които ще останат в историята. От ключова важност е да можем да разпознаваме това, което е истински ценно, от онова, което не е. В Матей 13 Исус използва няколко поредици от притчи да говори по една и съща тема – небесното царство. Исус описва Царството и с помощта на две от притчите му ще видим това, което Святия Дух има да ни каже днес.

Avatar