fbpx Skip to main content

Копнейте за дарбите

By 29/02/2016проповеди

Проповед в църква Приятели относно дарбите на Святия Дух и увещанието на Библията ревностно да искаме дарбите и да се движим в свръхестественото.