fbpx Skip to main content
Monthly Archives

февруари 2016

Копнейте за дарбите

Проповед в църква Приятели относно дарбите на Святия Дух и увещанието на Библията ревностно да искаме дарбите и да се движим в свръхестественото.

[mixcloud width=”660″ height=”180″ mini=”1″ light=”1″ autoplay=”1″ tracklist=”1″ artwork=”1″ iframe=”true” ]https://www.mixcloud.com/priyateli/%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5/[/mixcloud]

Ново начало

Проповед на п-р Людмил Арсов върху Евангелие на Лука, гл. 7, стихове 36-50 за новото начало, от което всички имаме нужда.

[mixcloud width=”660″ height=”180″ mini=”1″ light=”1″ autoplay=”1″ tracklist=”1″ artwork=”1″ iframe=”true” ]https://www.mixcloud.com/priyateli/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/[/mixcloud]

Да се укрепим в Бога

„Да се укрепим в Бога“ – Като християни, никога не надрастваме ежедневната си нужда да се укрепяваме в Бога.

[mixcloud width=”660″ height=”180″ mini=”1″ light=”1″ autoplay=”1″ tracklist=”1″ artwork=”1″ iframe=”true” ]https://www.mixcloud.com/priyateli/%D0%B4%D0%B0-%D1%81%D0%B5-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BC-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0/[/mixcloud]

Пътят на израстването

Проповед на п-р Людмил Арсов в църква Приятели, озаглавена „ Пътят на израстването“ от Ефесяни 4:17-24

[mixcloud width=”660″ height=”180″ mini=”1″ light=”1″ autoplay=”1″ tracklist=”1″ artwork=”1″ iframe=”true” ]https://www.mixcloud.com/priyateli/%D0%BF%D1%8A%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BE/[/mixcloud]