fbpx Skip to main content
Monthly Archives

февруари 2016

Копнейте за дарбите

Проповед в църква Приятели относно дарбите на Святия Дух и увещанието на Библията ревностно да искаме дарбите и да се движим в свръхестественото.

Ново начало

Проповед на п-р Людмил Арсов върху Евангелие на Лука, гл. 7, стихове 36-50 за новото начало, от което всички имаме нужда.