fbpx

2016 – годината на вярата

By 03/01/2016 проповеди

Да живеем в 2016г с вяра в Бога, която ни променя и ни въвежда в Божиите обещания. Пропове на п-р Людмил Арсов

Avatar