• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

д-р Таня Петрова

Царство, което не може да бъде превзето

2 Jul 2017
admin

д-р Таня Петрова говори в църква Приятели за Царството, което не може да бъде превзето и за предизвикателството, да не се предаваме на компромисите или легализма, докато служим на Бога.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории