• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

п-р Людмил и Светла Арсови

30 Dec 2015
admin

п-р Людмил и Светла Арсовип-р Людмил Арсов е роден през 1974г. в гр. София. Посвещава живота си на Исус Христос през 1991г. и още от самото начало усеща Божествен призив за служение. След като завъшрва Училището за последователи на YWAM Denmark (Младежи с мисия, Дания) се включва активно в местната си църква като младежки ръководител, а по-късно и като презвитер в църквата. Учи и работи като преводач в Библейски институт – София, след което е доброволец в YWAM, а по-късно, заедно със съпругата си Светла издават християнска литература чрез ИК „Пнеума“.

П-р Арсов и съпругата му Светла са съоснователи и понастоящем пастири на църква Приятели (ЕПЦ Приятели) – съвременна църква, която помага на хората да растат в своята вяра и да влияят на своите приятели за Христос. Те има страст да видят църквата като културно и духовно средище, което изгражда зрели християни, достига обществото и изпраща мисионери до онези, които още не са чули Евангелието.

Църква Приятели и п-р Людмил и Светла Арсови са благословени да могат да си сътрудничат с утвърдени и доказани служения и служители, между които Rick C. Howard, Scott Olsen, Allen Randolph, Chuck Tilton, Mark Castro, Global Action, LiFE и др.

П-р Людмил и Светла са женени от 1998г. и имат две деца – момиче на 14г. и момче на 5г. 

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории