Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

 • 2 Царе 19:11-43, 2 Царе 20:1-13; Йоан 21; Псалми 120:1-7; Притчи 16:16-17 понеделник, 01 юни 2020
  See more details
 • 2 Царе 20:14-26, 2 Царе 21; Деяния 1; Псалми 121:1-8; Притчи 16:18 вторник, 02 юни 2020
  See more details
 • 2 Царе 22, 2 Царе 23:1-23; Деяния 2; Псалми 122:1-9; Притчи 16:19-20 сряда, 03 юни 2020
  See more details
 • 2 Царе 23:24-39, 2 Царе 24; Деяния 3; Псалми 123:1-4; Притчи 16:21-23 четвъртък, 04 юни 2020
  See more details
 • 3 Царе 1; Деяния 4; Псалми 124:1-8; Притчи 16:24 петък, 05 юни 2020
  See more details