Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

 • 1 Летописи 16:37-43, 1 Летописи 17-18; Римляни 2:1-24; Псалми 10:16-18; Притчи 19:8-9 понеделник, 13 юли 2020
  See more details
 • 1 Летописи 19-21; Римляни 2:25-29, Римляни 3:1-8; Псалми 11:1-7; Притчи 19:10-12 вторник, 14 юли 2020
  See more details
 • 1 Летописи 22-23; Римляни 3:9-31; Псалми 12:1-8; Притчи 19:13-14 сряда, 15 юли 2020
  See more details
 • 1 Летописи 24-25, 1 Летописи 26:1-11; Римляни 4:1-12; Псалми 13:1-6; Притчи 19:15-16 четвъртък, 16 юли 2020
  See more details
 • 1 Летописи 26:12-32, 1 Летописи 27; Римляни 4:13-25, Римляни 5:1-5; Псалми 14:1-7; Притчи 19:17 петък, 17 юли 2020
  See more details