Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

 • Даниил 8; 1 Йоан 2:1-17; Псалми 120:1-7; Притчи 28:25-26 понеделник, 30 ноември 2020
  See more details
 • Даниил 9-10, Даниил 11:1; 1 Йоан 2:18-29, 1 Йоан 3:1-6; Псалми 121:1-8; Притчи 28:27-28 вторник, 01 декември 2020
  See more details
 • Даниил 11:2-35; 1 Йоан 3:7-24; Псалми 122:1-9; Притчи 29:1 сряда, 02 декември 2020
  See more details
 • Даниил 11:36-45, Даниил 12; 1 Йоан 4; Псалми 123:1-4; Притчи 29:2-4 четвъртък, 03 декември 2020
  See more details