Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

  • Изход 4-5:21, Матей 18:1-20, Псалм 22:19-31, Притчи 5:15-21 понеделник, 27 януари 2020
    See more details
  • Изход 5:22-Изход 7, Матей 18:21-Матей 19:12, Псалм 23, Притчи 5:22-23 вторник, 28 януари 2020
    See more details