Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

 • Езекиил 32-33; 1 Солунци 4-5 четвъртък, 15 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 34-35; 2 Солунци 1-3 петък, 16 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 36-37; 1 Тимотей 1-3 събота, 17 ноември 2018
  See more details
 • Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта неделя, 18 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 38-39; 1 Тимотей 4-5 понеделник, 19 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 40; 1 Тимотей 6; 2 Тимотей 1 вторник, 20 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 41-43; 2 Тимотей 2-3 сряда, 21 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 44-45; 2 Тимотей 4; Тит 1 четвъртък, 22 ноември 2018
  See more details
 • Езекиил 46-48; Тит 2-3 петък, 23 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 1-2; Евреи 1-2 събота, 24 ноември 2018
  See more details
 • Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта неделя, 25 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 3; Евреи 3-5 понеделник, 26 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 4; Евреи 6-7 вторник, 27 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 5-6; Евреи 8-9 сряда, 28 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 7-8; Евреи 10 четвъртък, 29 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 9-10; Евреи 11 петък, 30 ноември 2018
  See more details
 • Данаил 11-12; Евреи 12 събота, 01 декември 2018
  See more details
 • Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта неделя, 02 декември 2018
  See more details
 • Осия 1-2; Евреи 13; Яков 1 понеделник, 03 декември 2018
  See more details
 • Осия 3-5; Яков 2-3 вторник, 04 декември 2018
  See more details
 • Осия 6-8; Яков 4-5 сряда, 05 декември 2018
  See more details
 • Осия 9-11; 1 Петрово 1-2 четвъртък, 06 декември 2018
  See more details