Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

 • Исая 39-40, Исая 41:1-16; Ефесяни 1; Псалми 66:1-20; Притчи 23:25-28 понеделник, 21 септември 2020
  See more details
 • Исая 41:17-29, Исая 42, Исая 43:1-13; Ефесяни 2; Псалми 67:1-7; Притчи 23:29-35 вторник, 22 септември 2020
  See more details
 • Исая 43:14-28, Исая 44, Исая 45:1-10; Ефесяни 3; Псалми 68:1-18; Притчи 24:1-2 сряда, 23 септември 2020
  See more details
 • Исая 45:11-25, Исая 46-47, Исая 48:1-11; Ефесяни 4:1-16; Псалми 68:19-35; Притчи 24:3-4 четвъртък, 24 септември 2020
  See more details
 • Исая 48:12-22, Исая 49-50; Ефесяни 4:17-32; Псалми 69:1-18; Притчи 24:5-6 петък, 25 септември 2020
  See more details