Библията за една година

Една уникална книга

В църква Приятели вярваме, че Библията е уникална, боговдъхновена и животопроменяща книга. Използвайте нашия план за прочит всеки ден и ще прочетете Библията за една година

 • Йон 4; Михей 1; 3 Йоаново 1; Юда 1 събота, 15 декември 2018
  See more details
 • Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта неделя, 16 декември 2018
  See more details
 • Михей 2-4; Откровение 1-2 понеделник, 17 декември 2018
  See more details
 • Михей 5-7; Откровение 3-4 вторник, 18 декември 2018
  See more details
 • Наум 1-3; Откровение 5-6 сряда, 19 декември 2018
  See more details
 • Авакум 1-2; Откровение 7-8 четвъртък, 20 декември 2018
  See more details
 • Авакум 3; Софоний 1; Откровение 9-10 петък, 21 декември 2018
  See more details
 • Софоний 2-3; Откровение 11 събота, 22 декември 2018
  See more details
 • Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта неделя, 23 декември 2018
  See more details
 • Агей 1-2; Захария 1; Откровение 12-13 понеделник, 24 декември 2018
  See more details
 • Захария 2-4; Откровение 14-15 вторник, 25 декември 2018
  See more details
 • Захария 5-7; Откровение 16-17 сряда, 26 декември 2018
  See more details
 • Захария 8-9; Откровение 18 четвъртък, 27 декември 2018
  See more details
 • Захария 10-13; Откровение 19-20 петък, 28 декември 2018
  See more details
 • Захария 14; Малахия 1-2; Откровение 21 събота, 29 декември 2018
  See more details
 • Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта неделя, 30 декември 2018
  See more details
 • Малахия 3-4; Откровение 22 понеделник, 31 декември 2018
  See more details