Малки групи

Ние вярваме, че за да може човек да израства в своята вяра в Исус Христос е ключово важно да бъде част от малка група.

В малките групи имаме възможност да изучаваме Библията, да се молим един за друг, да се опознаваме, да си помагаме в една неформална и приятелска атмосфера.

Засягаме теми, които са свързани с живота и ежедневието ни като последователи на Христос, учим се да служим и изграждаме християнски характер.

Искате да сте част от нашите малки групи? Пишете ни.