• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Как да помогнем във време на лична криза

Как да помогнем във време на криза?

23 Feb 2016
admin

Как да помогнем във време на лична кризаВремето на лична криза е от тези периоди, когато усилията ни в служението трябва да бъдат още повече. Дали става въпрос за криза в брака, загуба на работа, смърт в семейството или нещо друго – ти и твоето църковно семейство трябва да сте готови да посрещнете болезнените нужди на хората в криза. Това не означава, че всичко трябва да дойде на твоите рамене.

Като водачи нашата цел е да даваме пример и да обучаваме хората в църквата да вършат делото на служението. Църквата никога няма да порасне, ако служението се върши само от един или от няколко човека. Освен това не е библейско.

Когато дойде криза е важно някой от църквата лично да положи грижа за хората, които са в църквата или извън нея. Как да стане това?

Ето 6 особено важни начина:

Присъствай

Не изпращай просто имейл, не пиши само картичка и дори не се обаждай само. Това са добри начини за връзка, но не може това да е всичко. Когато човек преминава през криза трябва някой от църквата да помогне. Църквата трябва да е част от живота на човека тогава, когато всички останали го напускат. В моменти на криза бързо се разбира кой е познат, приятел и „роднина“ в Господа.

Сподели болката

Не говоря за симпатия. Хората нямат нужда от църковна симпатия. Симпатията казва: „Съжалявам, че те боли“. Хората се нуждаят от емпатия: „Боли ме заедно с теб“. Библията казва в Римляни 12:15: „Радвайте се с тези, които се радват. Плачете с тези, които плачат“. Това трябва да правим. Да прекарваме време с тези хора и да споделяме болката им.

Предложи молитвена подкрепа

Предложи молитвена подкрепаМоли се за тях, моли се заедно с тях. За какво да се молиш? Първо, искай от Бога да помогне на човека да усети Божието присъствие. Хората в криза имат нужда да усещат, че Бог е с тях. Често те си мислят, че Бог е далече. Второ, искай от Бог да помогне на човека да приеме Божията благодат. Благодат е силата да виждаш отвъд кризата. Благодатта ни поддържа. Благодатта ни дава сила да продължим, когато ни се иска да се откажем. Трето, отразявай думите на нуждаещия се в своите молитви. Когато този човек казва: „Чувствам се объркан и ядосан“, ти се моли: „Боже, на Жоро му е наистина трудно. Той е объркан и ядосан – чувства се зле“.

Когато правиш това, ти привдигаш товарите от плещите на нуждаещия се. Понякога хората в криза просто нямат сила да се молят. Ти се моли вместо тях.

Помогни им да приемат реалността

Трябва да помогнеш на човек в нужда да разбере, че не може да промени миналото. Работата няма да се върне при него. Починалия също няма да се върне. Не можем да променим миналото. Приемането е единственият път към мира. Божиите цели никога не са се променяли заради болката в живота. Колкото по-скоро човек приеме случилото се в живота му, толкова по-скоро Бог ще може да продължи да работи.

Укрепи вярата им

Кризата разтърсва вярата ни. Но вярата и упованието в Христос са ни необходими, за да излезем победители. Насочи страдащия към Библейски пасажи, които дават чудесни обещания. Божието Слово е пълно с обещания за подкрепа в трудни моменти. Предизвикай човека в криза да запамети тези пасажи. Защо ли? Защото обикновено когато се нуждаеш от Словото, не ти се намира Библия под ръка. Затова хората в криза трябва да „складират“ Божието Слово в сърцата си. Божието Слово е противоотровата срещу безпокойството. Библията казва: „Вярата идва от слушане, а слушането от Христовото Слово“ (Римляни 10:17). Божието Слово изгражда вярата във време на криза.

Говори думи на надежда

надеждаТи трябва да даваш надежда, а не да я отнемаш. Сподели със страдащите стиха от Филипяни 1:6: „Онзи, Който е започнал добро дело във вас, ще го завърши докрай, до деня на Исус Христос“. Бог не е престанал да работи. Предизвикай човека да използва това преживяване за своя растеж, независимо колко тежко може да е то. Не оставяй хората да „засядат“ в кризата и да оставят тя да дефинира живота им. Бог може да не разреши ситуацията. Това не може да е фокуса на всеки твой разговор. Вместо това, помогни на страдащия да стане още по-посветен на Бога чрез тази криза.

Има ли хора около теб, които страдат в този момент? Не ги оставяй да преминават през кризата сами. Когато хората имат болки – това е времето църквата да бъде истинска църква.

автор: Рик Уорън

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории