• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

В какво вярваме

Ценностите, които формират живота на църква Приятели…
Ние вярваме, че Бог обича всеки човек.
Ние вярваме, че Бог е отговорът на най-дълбоките нужди на човека.
Ние вярваме, че всеки човек може да общува с Бога.
Ние вярваме, че всеки човек е важен за Бога.
Ние вярваме, че Бог може да извърши невъзможното.
Ние вярваме, че църквата е място, където човек трябва да се чувства добре.
Ние вярваме, че всеки човек има какво да даде на другите.
Ние вярваме, че да сме различни е хубаво и дадено от Бога.
Ние вярваме, че Исус Христос може да промени всеки човек.
Ние вярваме, че всеки има право на още един шанс.

Декларация на вярата (в .pdf формат)

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории