• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

п-р Людмил Арсов

Благословението да бъдеш до някого

26 Mar 2017
admin

Книгата Деяния на апостолите отделя доста място да говори за Филип. Това, което научаваме за него е забележително и илюстрира благословението да си до някого, в точното време.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории