• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘църква’

Корени и плодове

Корени и плодове

Това, от което се влиаеш определя твоите естествени плодове

 “Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че закоренени и основани в любовта…” Ефесяни 3:17.

Корени и плодовеТи постепенно започваш да приличаш все повече и повече на хората, на които се възхищаваш и избираш за свои сподвижници. Може да не го планираш, дори може да не забележиш, когато това се случва, но твоите взаимоотношения формират процеса на твоята промяна и преобразяване. Неусетно ще започнеш да мислиш, говориш и действаш като хората, с които общуваш най-често и в чиято компания се чувстваш най-удобно. Ако допуснеш да бъдеш силно повлиян, това в крайна сметка ще определи твоите най-честни и естествени реакции. Това влияние може да дойде както от приятелите, които търсиш, така също и от музиката, която предпочиташ, от книгите, които четеш, от филмите и телевизионните програми, които гледаш или от хората, на които завиждаш или се възхищаваш. По отношение на тези неща, какво виждаш да намира ясен израз чрез твоите мнения, нагласи, лексика, избор, ценности, приоритети или начин на живот?

Сега помисли колко голяма е разликата, когато Бог и Неговото Слово са най-силното влияние в твоето ежедневие. Прекарвай време с Бог. Ще забележиш разликата. Какво за теб може да бъде и трябва да бъде, различно и по-добро, отколкото сега? Апостол Павел прави описание на неприятните прояви на твоите естествени врагове – света, плътта и Дявола. Виж Галатяни 5:19-21. Павел контрастира, че Святият Дух носи красота в нашия живот. „А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.“ Галатяни 5:22-23.

Нека тези духовни качества описват това, което наистина искаш в живота си. Библията описва този процес: „А делата на плътта са явни; те са блудство, нечистота, сладострастие,… А плодът на Духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност“ Галатяни 5:19,22.

Твоят избор има значение, за добро или за лошо. Най-лошите плодове идват от твоята греховна плът. Христоподобните черти (плодове) идват от Святия Дух, Който обитава в теб.

Проблемът не е толкова очевиден, колкото изглежда. Проблемът са корените, а не плодовете. За добро или лошо, плодовете просто отразяват живота и ценностите, които го ръководят. Трябва да бъдем наясно с това. Симптомите са външни и повърхностни – те отразяват само проблема. Източникът е вътрешен и винаги оказва влияние. Ти губиш време, опитвайки се да контролираш плода, когато трябва първо да избереш правилния Източник. Исус каза: „…Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене…Аз съм лозата, вие сте пръчките. Който пребъдва в Мене, и Аз в него, дава много плод…“ Виж Йоан 15:1-8. Времето, прекарано с Божието Слово и Святия Дух е безценно и променя всичко в теб по най-добрия възможен начин.

Молитвата ми за теб днес е „…чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта, да бъдете силни, да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината, и да повикате Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ Ефесяни 3:17-19.

снимка: Интернет

Святия Дух

Святия Дух

Святият Дух е Божият отговор на твоето безсилие.

„Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18)

Святия ДухЖивотът може да носи предизвикателства, но Святия Дух ни помага. Понякога това твърдение ни се струва абстрактно. Всекидневно животът ни изправя пред ситуации, които показват нашата липса на знания, разбиране, способности и ресурси. Това е нещо общо, което имаме помежду си. В много ситуации „да стиснеш зъби“ просто не е достатъчно. Тези предизвикателства водят до физическа, умствена и емоционална умора. Смелият Давид, който победи Голиат, все пак се сблъска с предизвикателства, надхвърлящи способностите му. „Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в  земята на живите бих премалял“ (Псалм 27:12-13). Не губи кураж. Ще видиш Божията добрина в този живот.

Духовният живот също носи предизвикателства. Всекидневно трябва да се вземат решения, които имат последствия за теб и семейството ти. Предишен опит или съветът на приятели не винаги предлагат задълбочените познания и мъдрост, от които имаш нужда. Ние сами по себе си сме недостатъчни за всички изисквания, нужди и предизвикателства, които срещаме в живота, но Бог винаги осигурява отговора. Святият Дух е Божият отговор на твоето безсилие.И Духът на Господа ще почива на Него – Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от Господа“ (Исая 11:2). В Бога намираме това, от което се нуждаем, защото Бог е достатъчен. Прочети 2 Коринтяни 3:5-6.

Божието желание и снабдяване са прости, директни, практични и постижими. „Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18). Новият завет е преведен от гръцки – език, който има ясна граматика и многопластово съдържание. В указанията на Павел „изпълвайте се“ идва от гръцкия глагол pleroo, който е в повелителна форма, сегашно време, множесвено число, страдателен залог. Заповедта е в повелителна форма – трябва да бъде изпълнена, сегашно време – изразява продължително действие, в множествено число – важи за всички без изключение, страдателен залог – подарък за гладните по благодат. Буквалният превод би звучал така: „Всички вие бъдете непрекъснато изпълвани с Духа и бъдете непрекъснато контролирани от Духа“. Нашият щедър и благ Бог изпълва сърцата и животите, в които е поканен.

Исус обеща: „Блажени са тези, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“ (Матей 5:6). „…да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек…да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота“ (Прочети Ефесяни 3:16-19).

Моята молитва за теб днес е: както Павел се молеше за коринтяните „Благодатта на Господ Иисус Христос и Божията любов, и общението на Светия Дух да бъде с всички вас“  (2 Коринтяни 13:14).

снимка: Интернет

LiFE Семинар - шанс за развитие и растеж

LiFE Семинар – шанс за развитие и растеж

Интервю с Вилфрид Mан

Формирането и развитието на църквата в Германия е резултат от десетилетия мисионерска работа и евангелизационни дейности. Кои методи за евангелизация са били най-ползотворни?

Вилфред МанПрез втората половина на миналия век новите църкви редовно са провеждали евангелизационни кампании. Тези седмични кампании са били редовна част от църковния живот. За да основат нова църква, те са провеждали евангелизации на открито като са разпъвали шатри и в продължение на няколко седмици са проповядвали Евангелието вечер след вечер. А четириседмичната кампания не е била нещо необичайно. Ако евангелизациите на открито не са били възможни, са се провеждали срещи в заведения и ресторанти. Аз лично бях открих вярата в Бога точно по такъв начин – в такова помещение. Тази опитност е все още незабравима и до днес поради дълбочината на промяната в моя живот. „Уличните евангелизатори“ също са били много популярни. Сформирали са се групи от хора на улицата, хвалели Бога и споделяли личното си свидетелство. Някои църкви провеждали тези улични евангелизации редовно. По време на хипарския период (през 70-те) движението на Хората на Исус (Jesus People) въвежда нов метод за евангелизация, наречен “чайната” (на по чай). Било е много популярно да се достигат млади хора като се канят на по чай за неформален разговор относно вярата. Много млади хора в Германия са намерили Исус по този начин (на по чай и разговор за вярата). Други методи за достигане на хората, проявяващи интерес към Евангелието са били концертите и провеждането на уличен театър.

Обществото се променя непрекъснато. По какъв начин трябва да променим подхода си, за да стимулираме растежа на църквата?

Възможностите за забавление по време на ерата на улучните евангелизации чрез разпъването на шатри и кампании по заведенията бяха доста ограничени. Имаше само няколко телевизионни канала, без интернет и без мобилни телефони. Работната среда беше неприветлива и не подлежеше на промени. Работното време на магазините беше строго регламентирано. Седмичните задачи бяха едни и същи и монотонни. Периодът след Втората световна война, свързан с болка, загуба, преориентиране, а и последващото икономическо чудо оказаха влияние върху начина на мислене и живота на хората като цяло. Имаше реална и всеобща отвореност към Евангелието. A откритите евангелизационни кампания привличаха голямо внимание по градовете. Днес обществото и неговите потребности са претърпели съществена промяна. Всичко се случва на бързи обороти. Работното време стана по-дълго и по-гъвкаво. Многобройните телевизионни програми и потопът от информация чрез интернет заплашват да ни смажат. Превключили сме живота си в онлайн режим и нашите смартфони изпиват енергията ни. Музиката, която се продуцира днес утре вече е остаряла. За да възбудим интереса на хората към Евангелието, ние се нуждаем от нови и съвременни подходи. Ние трябва да говорим на днешния език, за да бъдем разбрани.

Каква е ролята на изпитаните и доказани методи на старата игра днес?

Всеки метод на евангелизиране е оправдан. Такива са, например, евангелизационните походи, църковните срещи, лекциите, концертите, мюзикълите, брошурите, телевизионните програми, интернет, уличните евангелизации, църковните брънчове (закуски) и много други. Различните хора ги привличат различни неща. Проучвания показват изненадващи резултати при отговори на въпроса как отделните хора са повярвали. Например, само 5% са повярвали по време на евангелизационни походи, и 8% поради лични проблеми, а 78% са повярвали чрез приятели или роднини. Това означава, че взаимоотношенията и общуването между хората са основната причина хората да се обръщат към Исус. Не е толкова важно дали използваме стари или нови методи, а по-скоро ключовия фактор – взаимоотношенията. Това е важало в миналото и е вярно и днес.

Вилфред МанОт какво са направени „новите четки“ с които рисуваме днес? Какво определя един добър метод като такъв?

Необходми са добри и нови методи. Един добър подход трябва да бъде креативен, лесен за разбиране и би използвал новите съвременни медийни възможности. Това може да се отнася за вашия църковен уебсайт, брошури, Power Point и Keynote презентации, дизайнът на сцената, музиката или темите на вашите проповеди; всичко трябва да бъде направено с отношение и любов, за да бъде разбираемо за съвременния човек.

Същността на методите за евангелизиране никога не се е състояла само в „атрактивната опаковка“. Имат ли отражение промените в метода върху нашите ценности? Или просто старите ценности са в нови опаковки?

Съдържанието на посланието остава непроменено. То е, обаче, с нов дизайн, достъпно, и отговаря на съвременните нужди. Стойностите, които откриваме в Библията са неизменими. Що се отнася до „атрактивната опаковка“, мога да кажа, че ние трябва да се стремим към атрактивни и привлекателни подходи. Харесва ми сравнението с празненство, което също трябва да бъде и празник за очите.
Кои атрактивен методи на евангелизиране бихте препоръчали на нашите църкви?
Креативният начин на евангелизиране като евангелизаторски събрания със специални теми, църковни брънчове (закуски), концерти, пиеси, мюзикъли, онлайн служби. Любим метод ми е LiFe Семинар.

По какъв начин Life Семинарът е привлекателен и подходящ за съвременното общество?

Името произлиза от „живот в пълнота“ и ни напомня за обещанието на Исус „Аз дойдох, за да иматe живот, и да го имате изобилно” (Йоан 10: 10). LiFe Семинарът се основава на общностния подход, достигане на хора, (с помощта на помещения в ресторанти), приятелство (сподвижничество), образование (тематични представяния), и по-комфортна обстановка (да излезеш и да общуваш). Life Семинарът е социално съответна форма на евангелизиране, която отговаря на съвременните потребности като приятелство, образование и общение.

Как става това на практика?

LiFe Семинарът се провежда пет вечери в продължение на пет седмици. Тези пет вечери могат да променят живота ти. Темите, които се обсъждат са „Как да бъдем щастливи“, „Защо Бог позволява страданието?“, „Какъв е смисълът на живота?“, „Да открием Божия дар“ и „Живот в ново измерение“. Преди да започне един LiFe Семинар, ние предлагаме обучение, наречено LiFe Умножение, в коeто говорителите, ръководители на проекти и презентаторите се подготвят. Всеки участник е снабден с необходимите материали, които включват лекциите, презентациите на Power Point и административен материал. В църквите, които желаят да проведат LiFe Семинар LiFe сподвижниците преминават през обучение и се подготвя рибарска молитвена мрежа. Life сподвижниците са хората, които ще съпровождат гостите по време на LiFe семинара. Това означава, че само сподвижниците с техните гости могат да присъстват на семинара. Обикновено има 10 сподвижника и 10 гости, а понякога по-малко или повече. Участниците в рибарската молитвена мрежа заедно с молитвената група и сподвижниците започват своите събирания осем седмици преди стартирането на LiFe Семинара. През това време хората, които ще бъдат поканени на семинара се издигат пред Бог в молитва. По време на първата вечер на LiFe семинара църковните членове се молят за участниците в него. По време на първите три вечери се разглеждат светски теми, съпоставени с Писанието. Четвъртата вечер е времето, в което гостите са поканени да вземат решение в молитва за посвещение и живот с Христос. Посланието, което се споделя, води до тази молитва и в края на вечерта всеки е поканен да се моли на глас. Според статистиката 50% от хората вземат решение да приемат Христос. Това винаги е голяма радост за нас! Петата вечер насочва хората да се прсъединят към църква или към малка група. Този семинар е изключителен метод, тъй като всъщност води до правене на учениците, развитие на сподвижниците и умножаване! Това осигурява църквата със стабилна основа.

Бихте ли споделили някои положителни резултати?

Доста църкви в Германия са провеждали LiFe Семинари – във Фройденщат, Целам Хармерсбах, Гайслинген, Алмерсбах им Тал, Бад Зекинген. LiFe Семинари се провеждат не само от църкви, но също и от отделни хора, като например двама души от Калв, които са ставали свидетели на повече от 20 присъстващи на техните семинари. Други църкви в Хохенхайм, Мосбах, и Кил са в последните етапи на подготовката за първия си LiFЕ Семинар. Пастор Живко Желязков от Фройденщат сподели, че четирима от присъстващите гости на семинара са били кръстени след като са приели Христос. Междувременно LiFЕ Семинарът е преведен на 11 езика, включително и арабски. Пастор Амгад провежда LiFe семинари в Египет. Февруари месец се проведе първият LiFe семинар в Япония, а през месец юни и първият LiFE Семинар в България. Християнски център Buchegg, в който д-р Урс Шмид провежда LiFe Семинара, e организирал 155 семинара през първите 10 години, достигайки общо до 723 гости, 415 от които са взели решение да приемат Христос. Решаващият фактор не са невероятните Power Point презентации, завладяващите лекции, нито хубавият ресторант, но именно сподвижниците. Добър пример са също и жени като Агнес, която е била сподвижник на 56 души за 34 LiFЕ Семинарa за период от 10 години – 42 от тях са взели решение да следват Христос. Съществуват и истории на хора като тази на професионален боксьор, който е бил поканен да присъства на LiFЕ Семинар и приел Исус. Жена му го попитала за промяната, която забелязала в неговия живот. Той й разказал за LiFЕ Семинара и впоследствие станал неин сподвижник. Промяната в двамата родители станала очевидна за двете им дъщери. Те попитали родители си за това, което се случва в живота им и на следващия LiFЕ Семинар са били придружени от техните родители. Те също така приели Исус. Аз присъствах лично на кръщението на цялото семейство. Какъв празник!

Ако се интересувате от интегриране на LiFe семинар във вашата църква в България, моля свържете се с църква Приятели от София.

Вилфрид Ман е лидер на служението на вътрешните водни мисия в Божията Църква в Германия (Гемайде Готес). Той живее в Бад Зекинген със съпругата си.

Тестване на нови методи

LiFE – без риск, няма печалба!

Нежно хваление звучи за фон в уютно помещение на ресторант с декорирани маси в есенни цветове и свещи. Има също и поздравителни картички с името на всеки гост, както и на сподвижника му на всяка маса. След седмици на подготовка ние, служителите и доброволците на Църква Кросроудс (Кръстопът) във Фройденщат, Германия, сме пълни с радостно очакване. Преди да започне вечерта се молим.

В 20:00 ч. вратите се отварят широко и гостите започват да идват. Те получават приятелско посрещане, представят се един на друг и заемат местата си. Мястото е изпълнено с позитивна и жизнена атмосфера и с присъствието на Божия Дух. Всяка вечер се прoвежда лекция заедно с интересни лични свидетелства от екипа на LiFE. Всяка следваща седмица гостите са по-отворени, задават въпроси и показват интерес към тази жива вяра. Критични въпроси се задават открито. Това е необикновено преживяване за всички нас от екипа на LiFЕ. Можем да усетим, че нещо специално се случва. Лицата, които нямат или имат лоши преживявания, свързани с вярата се отварят за великия Бог и за Неговия Дух. Колко прекрасно!

По време на почерпката в спокойна компания се заформят приятелства, изгражда се доверие между всички участници. Има изявления на гостите като: „Имаше такава хубава атмосфера, веднага се почувствах приет.“ „Намерих отговори на неотложни (важни) за мен въпроси.“ „Моят живот е напълно променен, придобих спокойствие и по-голямо доверие в Бог.“ Много от гостите приемат поканата за следващо посещение на малка LiFE група. Те водят техните приятели и започват да ходят редовно на църква. В същото време нашата църква се радва и празнува: Четирима от гостите на LiFE Семинара са взели водно кръщение! LiFe семинарът е добър опит. Толкова е лесно да поканите нови хора и да възбудите интереса им към Исус. Окуражаващо е за екипа на LiFE, а също така е и добра възможност за тях да натрупат опит и да споделят своето свидетелство с прости думи. Ние сме развълнувани и вече с радост очакваме следващия LiFE Семинар през есента. Това ще бъде отново време на удивление от красивите преживявания с нашия добър Бог! Бог е жив и човек може да Го преживее! Цялата слава, почит и благодарение да бъде за Него!

п-р Живко Желязков, Фройденщат, Германия

LiFE – Живот в пълнота

Нашата църква проведе LiFE Семинар за втори път през февруари и март 2016 г. В пет поредни четвъртък вечери участници, гости и сподвижници се срещаха в комфортна и приятелска атмосфера в един италиански ресторант. Година по-рано църквата ни беше избрала да използва LiFe семинара като инструмент за достигане на хора с Евангелието. Подготовката и обучението са невероятно вдъхновяващи и мотивиращи. Лесно ни е да каним нашите гости. Като LiFe говорител мога да свидетелствам, че рядко съм срещал такъв добър и ценен „инструмент“. Нашите гости бяха посрещнати на съответното място и приятната обстановка направи останалото. Това беше нашият опит, в който антицърковно настроените и критични гости се почувстваха забелязани и приети. Поканата към гостите да предадат живота си на Христос е част от естествения ход на семинара и се отправя без натиск или принуда. Прекрасно е да преживееш промяната, през която хората преминават по време на тези пет седмици. По време и на двата ни LiFE Семинара четирима души избраха да предадат живота си на Христос.

Въпреки че подготовката, провеждането и проследяването на семинара отнема време, си струват усилията и ще ви насърча да продължите да провеждате LiFE Семинари. Ние вече планираме следващия семинар през есента на 2016.

Бетина Симон, Гайзлинген, Германия

превод: Албена Спасова

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории