• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘смисъл’

Неизмерима любов

Неизмерима любов

Не можеш точно да измериш любовта

„А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.“ (Ефесяни 4:7)

Неизмерима любовВ живота съществуват съвсем малко неща, които не могат да бъдат количествено измерени и любовта е едно от тях. Времето можеш да го измерваш в секунди, минути, часове, дни, месеци или години. Разстоянието можеш да измерваш в инчове, футове, ярдове или мили. Теглото можеш да измерваш в унции, паунди или тонове. Богатството можеш да измерваш в центове или долари. Но любовта е неизмерима, следователно трудно се поддава на описание.

Когато децата ни бяха малки, често ги питах: „Знаеш ли колко много те обичам?!“ След това разтварях ръцете си колкото може повече и казвах: „Обичам те толкова и още толкова!“ Нашата любов за това малко момче и за това малко момиче, както сега и за техните деца, и за нашите правнуци, продължава да е същата и днес, и все така не подлежи на описание. Но нито моята любов, нито твоята може да претендира да се сравнява с любовта, която Бог има към нас. Не можеш да измериш точно любовта.

Исус обяснява: „И така, ако вие, които сте зли, знаете да давате блага на децата си, колко повече Небесният Отец ще даде Свети Дух на онези, които Го молят!“ Прочети Лука 11:9-13. Когато Йоан се опита да опише Божията любов, той можа само да каже:  „Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.“ (Йоан 3:16). Любовта най-добре се измерва с благодатта, необходима за нейното изразяване. Затова не е за учудване, че благодатта е удивителна. „А на всеки от нас се даде благодат според мярката на Христовия дар.“ (Ефесяни 4:7). Божията любов е неизмерима, Божията благодат е неописуема.  „В Него имаме изкупление чрез Неговата кръв, прощението на прегрешенията според богатството на Неговата благодат,  която е направил да изобилства за нас във всяка мъдрост и разбиране“ (Ефесяни 1:7-8). Божията любов е без мярка, Божията благодат  не се поддава на описание.

„Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.“ Прочети Римляни 5:6-11. Говорейки на християните в Рим, Павел разсъждава:  „Нима Онзи, който не пожали собствения си Син, а го изпрати да умре за всички ни, няма да ни даде, заедно с Исус, и всичко останало?“ (Римляни 8:32). Всичко останало! Неговата любов, която е неизмерима, неописуема и абсолютно непроменима!  „Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? …  Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,  нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.“ Прочети Римляни 8:35-39.

„А Бог е силен да преумножи върху вас всякаква благодат, така че, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, да изобилствате във всяко добро дело“ (2Коринтяни 9:8). Прочети го отново, бавно и внимателно – всякаква благодат, като имате винаги и във всичко достатъчно във всяко отношение, за да изобилствате във всяко добро дело. Какво не ти достига в Христос? Божията любов е несравнима, Неговата благодат достатъчна. Простителността Му е неизменна, мъдростта Му е несравнима, властта Му е суверенна, мощта Му е неограничена, а Неговото снабдяване изобилно. Моята и твоята любов и благодат трябва да бъдат подобни на Неговите. „Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.“ Прочети Йоан 13:34-35.Любовта не е въпрос на избор нито за Бог, нито за теб.

Моята молитва за теб днес е: Да прегърнеш Божията любов напълно и да намериш Неговата благодат вседостатъчна.

снимка: Интернет

п-р Иван Минчев

Срещите ни с Бога

Вдъхновяващо послание за срещите ни с Бога и колко важно е да оставим тези срещи да дефинират християнския ни живот и следването на Божиите пътища.

п-р Людмил Арсов

Укрепи се в Господа и побеждавай

Укрепи се в Господа и побеждавай, защото животът е пълен с битки и дори най-приятните и мили моменти са всъщност между борбите, през които преминаваме, а често и докато преминаваме през тях. Чрез Давид Библията ни показва как да побеждаваме в тези битки и да стоим винаги силни в Господа.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории