• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘сила’

п-р Людмил Арсов

Ученичество – Какво значи да си християнин в ХХI век?

Ученичество? Какво означава да бъдем християни през ХХI век? Във време на драстично променяща се семантика трябва да се върнем към първоизточникът – Библията, за да имаме правилно разбиране и да бъдем наистина Христови ученици.

Устоявай

Устоявай

Външнят облик говори за вътрещното отношение.

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ Ефесяни 6:11

УстоявайУстоявай във всички обстоятелства. Обликът на човека разкрива много за нас, често без дори да го осъзнаваме. Комфорт или дискомфорт, увереност или неувереност, смирение или арогантност, добронамереност или злонамереност. Външният облик говори за вътрешното отношение. Но нека помислим за един по-важен аспект на облика. Аспект, който е много повече духовен, отколкото физически. Библията разграничава плътския човек от вътрешния, духовния човек. „ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“ 2Коринтяни 4:16-17. Времето, прекарано на колене ни прави по-силни и покорни на Бога. Стоенето дава облик на вяра, който говори за готовност за действие и помощ. Библията често говори за духовния облик на християнина.

Стой във вярата. Обстоятелствата ще изпитат твоето стоене. „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов. И ще стоите, защото Господ е силен да ви направи да стоите“ 1Коринтяни 16:13-14 и Римляни 14:4.

Стой в трудностите. „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола… Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.“ Прочети Ефесяни 6:11-18.

Стой в праведността. Противопоставянето и гонението от страна на религиозните водачи към ап. Павел не го спря. „Но с помощта, която получих от Бога, стоя …“ Деяния 26:22. Довери се на Божията сила, не на своята. „Помощта ми е от Господа“ Псалм 121:2.

Стой в молитва. „…който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля“ Колосяни 4:12.

Стой в благодат. „…посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава“ Римляни 5:1-2. Божията благодат е най-доброто място, където можем да стоим. Не помръдвай от Христос и Неговото завършено дело на Голгота.

Стой в свобода. „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго“ Галатяни 5:1.

Стой в почитание на Бога. Възгледът ти за Бога определя и подкрепя всичко, което е свързано с вярата ти. „Нека се бои от Господа цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената“ Псалм 33:8.

Стой в Божиите обещания. Изправен пред непреодолимо море и с най-силната армия, която го преследваше, но с Божието обеание в сърцето си „Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес…“ Изход 14:13. Бог има победа за теб ако отхвърлиш страха и стоиш в Неговите обещания. „Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек… за да се изпълните в цялата Божия пълнота“  Прочети Ефесяни 3:16-19.

Молитвата ми за теб днес е: винаги стой в силата на Божието Слово и Святия Дух.

снимка: Интернет

п-р Людмил Арсов

Укрепи се в Господа и побеждавай

Укрепи се в Господа и побеждавай, защото животът е пълен с битки и дори най-приятните и мили моменти са всъщност между борбите, през които преминаваме, а често и докато преминаваме през тях. Чрез Давид Библията ни показва как да побеждаваме в тези битки и да стоим винаги силни в Господа.

Неговата сила или твоята?

Смиреното сърце всеки ден получава нов прилив на Святия Божий Дух.

„Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18)

Неговата сила или твоятаНеговата сила или твоята е тази, която действа в живота ти? Виждал съм живописните Холандски вятърни мелници, впрягащи силата на вятъра от 14-ти век насам. Виждал съм и Тексаските вятърни мелници, извличащи вода от кладенци в стопанства, намиращи се далеч от електрическите захранващи системи, а също така и модерните вятърни генератори, улавящи енергията на постоянните ветрове, за да я превърнат в кинетична енергия. Какви картини на мощта на Святия Дух, движещ живота на Христовия последовател.

Опитваш ли се да живееш всеки ден чрез своята собствена сила – да бъдеш това, което трябва да бъдеш по силата на своето собствено решение и непоколебимост, не успявайки да разбереш сложността и несигурността на живота чрез своето ограничено знание и опит, борейки се да направиш всичко, което трябва да направиш чрез своята естествена сила и способности?

Получава ли ти се? Предполагам – не много добре. Има добри новини. Намерението никога не е било да живееш в тези  самоналожени ограничения. И твоите най-големи усилия се провалят поради недостатъчни средства, ограничено знание и липса на жизнен опит.

Бог е осигурил силата, която ти е необходима, за да живееш победоносно и с радост. Всичко по-малко от това е недостатъчно. Ти не се нуждаеш от малко помощ от Бог; ще ти е нужно всичко, което Бог предлага. Трябва да се молиш така, както се молеше Павел: „ Поради това аз прекланям коленете си пред Отца (на нашия Господ Иисус Христос),  от когото носи името си всеки род на небесата и на земята, да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек, чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, така че, вкоренени и основани в любовта … да се изпълните в цялата Божия пълнота.“ (Ефесяни 3:14-19).

Изпълването със Святия Дух не е евентуална възможност; това е заповед. „Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18). И знайте това, Божията сила не може да се складира. Днешната сила няма да покрие утрешните изисквания. Живота в сила, който ти желаеш, изисква всеки ден със смирено и искрено сърце да молиш Бог за ново изпълване със Святия Дух. По-точният съвременен превод би бил този: „Постоянно се изпълвайте със Святия Дух“, което означава постоянно и непрекъснато изпълване с Духа според мярката, която всеки ден изисква и от която твоята вяра се нуждае. Вътрешната сила е постоянна работа, всеки ден.

Това всекидневно изпълване със Святия дух може да бъде образно представено като платноходка, чиито платна са нарочно обърнати така, че да впрягат енергията на вятъра и след това да се движи сама целенасочено и мощно. Тази картина описва по-скоро кинетичния ефект на живот, откликващ на движението на Святия Дух, отколкото пасивното изпълване на някаква мярка или обем. Виж Деяния 1:8 и Йоан 7:37-39.

И какво ще е на практика видимото въздействие на това да бъдеш изпълнен с Духа? Твоят живот ще свидетелства за характера на Христос. „ А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.“ (Галатяни 5:22-25). Секретът е просто да разрешим Святият Дух да ни контролира и покорно да следваме Неговото водителство всеки ден и във всяка сфера на нашия живот.

Молитвата ми за теб днес е: Да вдишваш дълбоко оживотворяващия Божий Дух.

снимка: Интернет

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории