• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘победа’

Святия Дух

Святия Дух

Святият Дух е Божият отговор на твоето безсилие.

„Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18)

Святия ДухЖивотът може да носи предизвикателства, но Святия Дух ни помага. Понякога това твърдение ни се струва абстрактно. Всекидневно животът ни изправя пред ситуации, които показват нашата липса на знания, разбиране, способности и ресурси. Това е нещо общо, което имаме помежду си. В много ситуации „да стиснеш зъби“ просто не е достатъчно. Тези предизвикателства водят до физическа, умствена и емоционална умора. Смелият Давид, който победи Голиат, все пак се сблъска с предизвикателства, надхвърлящи способностите му. „Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в  земята на живите бих премалял“ (Псалм 27:12-13). Не губи кураж. Ще видиш Божията добрина в този живот.

Духовният живот също носи предизвикателства. Всекидневно трябва да се вземат решения, които имат последствия за теб и семейството ти. Предишен опит или съветът на приятели не винаги предлагат задълбочените познания и мъдрост, от които имаш нужда. Ние сами по себе си сме недостатъчни за всички изисквания, нужди и предизвикателства, които срещаме в живота, но Бог винаги осигурява отговора. Святият Дух е Божият отговор на твоето безсилие.И Духът на Господа ще почива на Него – Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и сила, Дух на знание и страх от Господа“ (Исая 11:2). В Бога намираме това, от което се нуждаем, защото Бог е достатъчен. Прочети 2 Коринтяни 3:5-6.

Божието желание и снабдяване са прости, директни, практични и постижими. „Изпълвайте се с Духа“ (Ефесяни 5:18). Новият завет е преведен от гръцки – език, който има ясна граматика и многопластово съдържание. В указанията на Павел „изпълвайте се“ идва от гръцкия глагол pleroo, който е в повелителна форма, сегашно време, множесвено число, страдателен залог. Заповедта е в повелителна форма – трябва да бъде изпълнена, сегашно време – изразява продължително действие, в множествено число – важи за всички без изключение, страдателен залог – подарък за гладните по благодат. Буквалният превод би звучал така: „Всички вие бъдете непрекъснато изпълвани с Духа и бъдете непрекъснато контролирани от Духа“. Нашият щедър и благ Бог изпълва сърцата и животите, в които е поканен.

Исус обеща: „Блажени са тези, които гладуват и жадуват за правдата, защото те ще се наситят“ (Матей 5:6). „…да ви даде според богатствата на Неговата слава да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек…да познаете Христовата любов, която превъзхожда всяко знание, за да се изпълните в цялата Божия пълнота“ (Прочети Ефесяни 3:16-19).

Моята молитва за теб днес е: както Павел се молеше за коринтяните „Благодатта на Господ Иисус Христос и Божията любов, и общението на Светия Дух да бъде с всички вас“  (2 Коринтяни 13:14).

снимка: Интернет

п-р Людмил Арсов

Укрепи се в Господа и побеждавай

Укрепи се в Господа и побеждавай, защото животът е пълен с битки и дори най-приятните и мили моменти са всъщност между борбите, през които преминаваме, а често и докато преминаваме през тях. Чрез Давид Библията ни показва как да побеждаваме в тези битки и да стоим винаги силни в Господа.

Преодолей го

Преодолей го

Любовта и прошката са винаги правилния отговор

„…отърсете прахта от нозете си.“ (Матей 10:14)

Преодолей гоВ нашия всекидневен живот, всеки един от нас натрупва излишен умствен, емоционален и духовен багаж. Всички, както и ти, сме способни да кажем, да направим или да се държим по начини, които са, меко казано, безполезни. Думите, действията и отношението във всекидневните ни взаимоотношения оказват много по-голямо въздействие, отколкото ни изглежда на пръв поглед. Така ние събираме и задържаме в нашите спомени и емоции разочарования и болка, които ни нараняват.

След известно време забравяме бързо много от дребните обиди. Очевидните обиди, които не можем да подминем лесно, постепенно анализириме и накрая ги пренебрегваме. Друг път, обаче, чувствата на неразбирателство и несправедливост могат да заседнат в психиката ти по-дълго, отколкото е полезно за твоето емоционално здраве. Съветът на Исус е прост. Преодолей го. Това е реалността. Ти не можеш нито да контролираш, нито да промениш това, което друг човек реши да каже или да направи. Но ти можеш да направиш избор какво да кажеш или да направиш в отговор. За твое добро и за доброто на другия, ти трябва да направиш този избор.

В този ред на мисли да простиш и да забравиш е добър съвет. Когато си предизвикан се случва едно от тези две неща – или реагираш, или отговаряш. Те са подобни, но не съвсем еднакви. Когато си наранен може да се случи всяко едно от двете. Реагирането изостря проблема, отговорът предлага помирение. Когато съветвайки обяснявам този принцип, аз описвам човек, хвърлящ гумена топка срещу стена. Реакцията на топката зависи от две основни условия – силата, с която топката е хвърлена и колко твърда или мека е стената.

Началната сила не е в твоя власт; ти не можеш нито да я контролираш, нито да я промениш. Как да посрещнеш силата е изцяло твое решение. Естествената реакция е да отговориш със сила равна или по-голяма от началната. Ако човек ти крещи гневно, твоята спонтанна реакция е да закрещиш обратно в отговор и така нещата ескалират. Ето как и кога има наранени чувства и разрушени взаимоотношения, обикновено временно, но понякога и за постоянно. Духовният отговор поема думите или делата на другия и отвръща с любезност на грубостта.

Като момче, когато влизах вкъщи, мама ми напомняше: „ Алън, избърши си краката отвън. Не искам да цапаш чистия под.“ Съветът на Исус към Неговите ученици беше подобен, само че Той говореше за това, което се натрупва в нашите мисли и чувства във всекидневния ни път.“ И ако някой не ви приеме, нито послуша думите ви, когато излизате от дома му, или от онзи град, отърсете праха от нозете си … мирът ви нека се върне към вас.“ Прочети Матей 10:11-14. Не продължавай пътя си без Божия мир, с който си дошъл; не тръгвай с рани, които не си донесъл. Божият отговор е винаги по-добър от естествената реакция. Любовта, разбирането и прошката са винаги правилния отговор. В Проповедта на планината Исус беше ясен: “… молете се за тези, които ви правят зло, … правете така, както искате на вас да ви правят, … бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.“ Прочети Лука 6:27-38.

Моята молитва за теб днес е: да предадеш делото си в Неговите способни ръце.

снимка: Интернет

Пречки и възможности - част III

Пречки и възможности – част III

„Когато минаваш през водите, Аз ще бъда с теб; и през реките – няма да те потопят. Когато ходиш през огъня, няма да се изгориш и пламъкът няма да те опали“ (Исая 43:2)

„Бог изработва чудеса, които са отвъд човешкото разбиране и възможности“

Пречки и възможности - част IIIВ тези материали споделях с вас чудесата, случили се на река Йордан, които позволиха на Исус Навиев и Израел да преминат една непрекосима река и напълно да разрушат един непревземаем град, застанали на пътя на тяхното влизане в Ханаан (Исус Навиев 3:1-17). Ти също ще бъдеш изправен пред препятствия – макар доста по-малки от тези, които ще пречат на твоя желан прогрес. Трябва да запомниш две истини:

  1. Никога не мисли, че Бог може да бъде ограничен от съществуващите обстоятелства (Ефесяни 3:20).
  2. Бог винаги има повече от това, което виждаш от твоята позиция (1 Коринтяни 2:9-12).

Понякага проблемът е вътрешен, изискващ дисциплина и самоконтрол. В други случаи той е извън твоето влияние или контрол и ти ще се нуждаеш от милостта и помощта на други. Бог вплита хора в твоя живот съобразно Своите цели. Но ще ти се случи да застанеш и пред обстоятелства, когато само Бог има възможностите и силата да ти помогне. Когато Бог допусне такава пречка, тя винаги включва непредвидена възможност.

Бог изработва чудеса, които са отвъд човешкото разбиране и възможности. Тези чудеса изискват твоята убеденост, че „Невъзможното за хората за Бога е възможно“ (Лука 18:27). Съществуват суверенни действия и чудотворни намеси на Бог. Чудесата имат и божествен, и човешки елемент. При чудесата Бог изисква от теб доверие, вяра и покорство, и после вместо теб извършва това, което ти не можеш.

За чудесата при река Йордан и Ерихон се изискваха комбинираните човешки действия на Исус Навиев, свещениците и народа. Бог даде ясни инструкции на Исус Навиев, които зависеха от специфичния начин, по който всеки трябваше да прояви своето покорство.

Холман, скъп приятел и по-възрастен служител, често ме окуражава с обещанието на Исая: „Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята“ (Исая 1:19). Исус Навиев трябваше да подготви хората и да инструктира свещениците. Свещениците трябваше да донесат ковчега на завета в буйните води и да „застанат в Йордан“, докато „застанат твърдо на сухо“ (Исус Навиев 3:8, 3:17). Хората трябваше да чакат, докато водите се оттекат и след това да последват свещениците, преминавайки по сухото корито. От всеки се изискваше специфичен елемент на вяра и покорство.

При всяко чудо има тълпа искаща и чакаща да види какво може да направи Бог. Но първо Бог трябва да има лидер, който е наясно с волята и словото на Бог. След това Бог има нужда от няколко свещеници, които ще пристъпят напред с дръзновена вяра и ще застанат в твърдо покорство (Исус Навиев 4:10, 18).

Наскоро, изучавайки този библейски пасаж, почувствах, че Святият Дух говори в сърцето ми. Сам в стаята заплаках, когато разбрах, че свещениците застанаха смело в придошлите води за нещо повече от тяхната лична безопасност и бъдеще. С вяра те твърдо застанаха във водите в името на тези, които ги следваха – техните съпруги и деца, приятели и съседи и една нация, чиято съдба непосредствено зависеше от тяхната готовност да направят това. Може би аз не съм лидер като Исус Навиев, но нямам и желание да стоя на сигурно в тълпата. Що се отнася до мен, избирам да съм свещеник, стоящ с вяра и в покорство за тези, които ще ме следват. Библията е ясна: „Вие, обаче, сте избран род, царско свещенство, свят народ, люде, които Бог придоби, за да възвестява превъзходствата на Този, Който ви призова от тъмнината в Своята чудесна светлина“ (1 Петрово 2:9).

Някой гледа към теб за пример и насърчение. Свещеникът стои между Бог и човека – пред Бога от името на хората и пред хората от името на Бог. Ще бъдеш ли царски свещеник, който стои твърдо върху Божието слово заради другите? Излез от тълпата и приеми своята свещеническа отговорност в името на хората.

„Затова, възлюбени мои братя, бъдете твърди, непоколебими, и преизобилствайте винаги в Господното дело, като знаете, че в Господа вашият труд не е напразен“ (1 Коринтяни 15:58).

Ето слово за някой от вас днес: „А сега, така казва Господ Творецът ти, Якове, и Създателят ти, Израилю: Не бой се, защото Аз те изкупих, призовах те по име; Мой си ти. Когато минаваш през водите, с тебе ще бъда, и през реките, те не ще те потопят; когато ходиш през огъня, ти няма да се изгориш, и пламъкът не ще те опали“ (Исая 43:1, 2). Окуражи се в Бога и окуражи другите.

Молитвата ми за теб днес е: стой твърдо във вярата в името на другите.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории