• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘любов’

Коронован с тръни

Коронован с тръни

Корона от тръни свидетелства за Неговото страдание и твоето спасение.

„И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му“ (Матей 27:29)

Коронован с тръниНа главата на Исус имаше корона, но никой не би предположил, че Божият Син е трябвало да я носи. Той носеше корона от жестоки тръни, а не златна, украсена с камъни корона, която един суверен би трябвало да носи. Небеснa царска особа бе подложена на най-голямата жестокост на земята. Този трънен венец беше изплетен от ръцете на подигравателни войници, които не виждаха нищо друго освен обикновен престъпник, който е щеше да умре за престъпленията си. За тях Той не е беше нищо повече от всекидневната им работа в немирна провинция под опеката на Рим.

Преди няколко години, когато бях в Англия моят приятел, Андрю ме заведе на посещение в Лондонската кула, където се пазят зрелищни британски корони. Безценните коронови бижута са представени в колекция от такава несравнима красота и неизчислима стойност, носена само от монарсите и от кралските семейства на Великобритания през вековете. В голям контраст короната, която Исус носеше, не е била със скъпоценности, а изтъкана от болка, не от красота, а наложена с отхвърляне и подиграване, не с признание или почести.

Всеки, който е запознат с нашата част на Тексас, знае за мескитите тръни, дълги около 1 инч (който се равнява на 2,54 см), твърди като пирон и остри като игла. Те могат да пробият гума или обувка и никога да не се счупят. Тръните на Палестина са били много подобни. И тази жестока корона е била болезнено притисната дълбоко в скалпа на Исус, където нервите и кръвоносните съдове са най-близо до кожата, което води до мигновена и неописуема болка и обилно кървене. Нашите грехове, а не Неговите, са били тези, които са били притискати в челото Му.

Откъде дойдоха тези тръни? Тръните дойдоха от първородния грях в Едемската градина. Бог каза на Адам и Ева: „…проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се изхранваш от нея…“ (Битие 3:17-18). По подходящ начин венецът от тръни представя последствията от твоите и моите грехове. Исая пише: „Но той беше наранен заради престъпленията ни, бит бе заради беззаконията ни: Наказанието беше на него за нашия мир; И с неговите рани ние се изцелихме.“ Прочетете Исая 53:3-6.

Исус носеше короната на срама и болката, която трябваше да бъде твоя и моя. В голямата размяна на изкуплението Исус носеше короната ти, която сочеше към греха и осъждението, за да ти даде Неговата корона „отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление“ (2 Тимотей 4:8). Но Великден – Неговото възкресение – обещава, че ще дойде по-велик ден, когато Бог ще „увенчае (нашия Господ) със слава и чест“ (Псалм 8:5).

Неговaта корона от тръни, говори за нашия грях и беше заменена за венец на слава, който свидетелства за нашето спасение. „Но виждаме Исуса, Който е бил … е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.“ (Евреи 2:9). Прочетете Псалм 21:3-6

Молитвата ми за теб днес е да помислиш за ужасната, но велика цена, която Исус плати за твоето спасение.

снимка: автора

Дерил Хенсън

Служещата църква

Служещата църква показва Христос на света. Самият Исус каза, че е дошъл, за да служи, а не за да Му служат. Това трябва да бъде основополагащото начало за всеки вярващ и за всяка църква.

п-р Людмил Арсов

Вярваш ли във Възкресението?

Най-значимото събитие в християнството е Възкресението. „Защото ако мъртвите не се възкресяват, тогава и Христос не е бил възкресен и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра; вие сте още в греховете си“ 1Коринтяни 15:16-17

Здраве и святост

Здраве и святост

Мислете повече за вечните въпроси, отколкото за временните

„Mоля се да благоуспяваш във всичко и да си здрав“ 3 Йоан 1:2

Здраве и святостНаскоро преминах през годишни профилактични изследвания, годишна проверка на здравето, както го нарича лекарят. Това беше закъсняла, но в крайна сметка успокояваща проверка. Наистина трябва да бъдем по-внимателни по отношение на здравето си, особено след като надхвърлим определена възраст. Воденето на по-здравословен начин на живот чрез правилно хранене, редовни физически упражнения, поддържане на тегло, намаляване на стреса, достатъчно почивка и периодични медицински прегледи определено си заслужават. Ти си мъдър, ако се грижиш за тялото си. Ако живееш така, ти всъщност правиш лична инвестиция в бъдещо благополучие и продължителност на живота. И аз препоръчвам да бъдеш мъдър и да се грижиш за душата си.

Духовното здраве влияе върху физическото благополучие. Мъдро е човек да се грижи и да допринася за духовното си здраве и благополучие. Йоан пише: „Възлюбени, моля се, че във всичко да благоуспяваш и да си здрав, както благоуспява душата ти.“ 3 Йоан 1:2. Неуместно е да даваш приоритет на физическото здраве, което влияе само на земния ви живот, а да пренебрегваш духовното здраве, което повлиява за вечността.

Павел пише на младия Тимотей, „Защото телесното обучение е за малко полезно; а благочестието е за всичко полезно, понеже има обещанието и за сегашния и за бъдещия живот.“ 1 Тимотей 4:8. Въпросът на Исус е директен, „Понеже какво се ползва човек като спечели целия свят, а изгуби живота си? Защото какво би дал човек в замяна на живота си?“ Марк 8:36-37. Въпросът е ясен, отговорът е очевиден.

Това са моите практически предложения за проверка на духовното ти благосъстояние. Това, от което се нуждаеш най-много е добра оценка от Великия Лекар и Спасител на човешката душа. Дръж ума си чист и ясен: „Най-после, братя, всичко, що е истинно, що е честно, що е праведно, що е любезно, що е благодатно, – ако има нещо добродетелно, и ако има нещо похвално, – това зачитайте.“ Филипяни 4:8. Ходи с вяра: „Защото не е възможно да се угоди на Бога без вяра.“ Евреи 11: 6.

Живей с благодарност, „За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса..“ 1 Солунци 5:18. Прощавай щедро, „…и бъдете един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христос е простил на вас.“ Ефесяни 4:32. Моли се, вместо да се тревожиш, „Не се безпокойте за нищо, но се молeте за всичко.“ Филипяни 4:6.

Избери доверие пред разбиране (проумяване), „Уповавай на Господа от все сърце И не се облягай на своя разум.“ Притчи 3:5. Практикувай вярност, тъй като „…това се изисква от настойниците, всеки да се намери верен.“ 1 Коринтяни 4:2. Моли се често и горещо. „Голяма сила има усърдната молитва на праведния“ Яков 5:16. Божието Слово е доказано и продуктивнo за живот в здраве и святост. „… облечете се в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.“ Ефесяни 4:24.

Молитвата ми за теб днес е да цениш и държиш здраво това, което е вечно.

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории