• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘Бог’

Вдъхновение и стремежи

Вдъхновение и стремежи

„Мислете за нещата, които са горе, а не за тези, които са на земята“ (Колосяни 3:2)

Вдъхновение и стремежиВъображението е чудно нещо. То развива вдъхновението. Въображението подхранва стремежите на човека. Когато се стремиш към това, което е по-висше, постигаш най-доброто. Едно осветено въображение ти позволява да изследваш нови и по-големи възможности. Когато се използва положително, както Бог възнамерява, въображението разширява предишните граници и разширява самоналожените ограничения. Без въображение, това, което е било, продължава да съществува по същия начин. Творческото мислене и решаването на проблемите разчита на идеи, чиито източник е въобръжението. Напредъкът в науката, медицината и технологиите започва с това, че някой си представя възможностите, които още не са били видяни до този момент. Изобретанията, които подобряват нашето ежедневие, зависят от желанието на някого да си представи възможностите, които другите не са или не биха взели предвид.

Децата имат неограничено въображение, което вярвам е дар от Бог. Поне докато всезнаещите възрастни не ги научим на собствените си отрицателни предположения за ограничения и бариери. Може би това е малка, но практична причина за думите на Исус: „Истина ви казвам: докато не се промените и не станете като малки деца, никога няма да влезете в небесното царство.“ (Матей 18:3). Тази промяна започва във вашия дух, след като сте изкупени. Павел каза: „Със своята сила, действаща в нас, Бог е способен да извърши безкрайно повече от това, за което се молим или си представяме.“ Ефесяни 3:20. Неимоверно повече от всичко, което искаме или си представяме! Няма да поискаш това, което не си си представяли. Има едно важно предупреждение. Въображението бива задействано най-добре „според Неговата сила, която действа в нас“. Границите трябва да са за възможно и невъзможно, а не за лесно и трудно.

Божията сила и величие са извън твоите възможности на възприятие, докато не позволиш на силата на Неговото Слово да насища духа ти и да оживееш и да разшириш вярата си. „Вярата е сигурност в това, на което се надяваме, убеденост в неща, които не можем да видим“ (Евреи 11:1). Въобръжение, базирано на Словото, вдъхновено от Святия Дух, освобождава вярата да се надява на Бога повече от преди. „Нито око е виждало, нито ухо е чувало, нито човешки ум си е представял това, което Бог е подготвил за онези, които го обичат. Но Бог ни разкри тази мъдрост чрез Духа, който изследва всичко, дори тайните дълбини на Бога…за да разберем всичко, с което Бог ни е дарил.“ Прочетете 1 Коринтяни 2:9-12. Стреми се към по-велики неща. Достигни по-високо. Копай по-дълбоко. Продължи напред. Вярвай по-силно. Постоянствай по-дълго. Очаквай по-доброто да дойде.

Библията сочи плодородното поле, където може да се развива Божeственото въображение. „…мислете за нещата, които са добродетелни и заслужават възхвала, които са истински и благородни, праведни, чисти, красиви и достойни за възхищение.“ Филипяни 4:8. Mисли за правилните неща и твоето въображение може да разшири своите предели.

За какво жадува сърцето ти? Прошка и помирение с Бога? По-дисциплиниран живот? По-добър брак? Верни приятелства? По-добро здраве и сила? В каква област от живота си трябва да премахнеш границите, които си поставил пред Бог? Авраам си е представял земя, която Бог е обещал на него и на следващите поколения. Давид си е представял поражението на Голиат, когато всички други изпитваха страх. Мария си е представяла дете, което би било Син на Бога и Спасител на света. Учениците са си представяли царство, което щяло да замени Римската империя. Въображението е силно оръжие, когато е дисциплинирано и правилно насочено. Това е мъдър съвет: „Мислете за нещата, които са горе, а не за тези, които са на земята.“ Колосяни 3:2.

Молитвата ми за теб днес е да оставиш Небето да изпълни сърцето и ума ти.

Коронован с тръни

Коронован с тръни

Корона от тръни свидетелства за Неговото страдание и твоето спасение.

„И сплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му“ (Матей 27:29)

Коронован с тръниНа главата на Исус имаше корона, но никой не би предположил, че Божият Син е трябвало да я носи. Той носеше корона от жестоки тръни, а не златна, украсена с камъни корона, която един суверен би трябвало да носи. Небеснa царска особа бе подложена на най-голямата жестокост на земята. Този трънен венец беше изплетен от ръцете на подигравателни войници, които не виждаха нищо друго освен обикновен престъпник, който е щеше да умре за престъпленията си. За тях Той не е беше нищо повече от всекидневната им работа в немирна провинция под опеката на Рим.

Преди няколко години, когато бях в Англия моят приятел, Андрю ме заведе на посещение в Лондонската кула, където се пазят зрелищни британски корони. Безценните коронови бижута са представени в колекция от такава несравнима красота и неизчислима стойност, носена само от монарсите и от кралските семейства на Великобритания през вековете. В голям контраст короната, която Исус носеше, не е била със скъпоценности, а изтъкана от болка, не от красота, а наложена с отхвърляне и подиграване, не с признание или почести.

Всеки, който е запознат с нашата част на Тексас, знае за мескитите тръни, дълги около 1 инч (който се равнява на 2,54 см), твърди като пирон и остри като игла. Те могат да пробият гума или обувка и никога да не се счупят. Тръните на Палестина са били много подобни. И тази жестока корона е била болезнено притисната дълбоко в скалпа на Исус, където нервите и кръвоносните съдове са най-близо до кожата, което води до мигновена и неописуема болка и обилно кървене. Нашите грехове, а не Неговите, са били тези, които са били притискати в челото Му.

Откъде дойдоха тези тръни? Тръните дойдоха от първородния грях в Едемската градина. Бог каза на Адам и Ева: „…проклета да бъде земята поради тебе; със скръб ще се изхранваш от нея…“ (Битие 3:17-18). По подходящ начин венецът от тръни представя последствията от твоите и моите грехове. Исая пише: „Но той беше наранен заради престъпленията ни, бит бе заради беззаконията ни: Наказанието беше на него за нашия мир; И с неговите рани ние се изцелихме.“ Прочетете Исая 53:3-6.

Исус носеше короната на срама и болката, която трябваше да бъде твоя и моя. В голямата размяна на изкуплението Исус носеше короната ти, която сочеше към греха и осъждението, за да ти даде Неговата корона „отсега нататък се пази за мене венецът (правдата), който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден; и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление“ (2 Тимотей 4:8). Но Великден – Неговото възкресение – обещава, че ще дойде по-велик ден, когато Бог ще „увенчае (нашия Господ) със слава и чест“ (Псалм 8:5).

Неговaта корона от тръни, говори за нашия грях и беше заменена за венец на слава, който свидетелства за нашето спасение. „Но виждаме Исуса, Който е бил … е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат, за всеки човек.“ (Евреи 2:9). Прочетете Псалм 21:3-6

Молитвата ми за теб днес е да помислиш за ужасната, но велика цена, която Исус плати за твоето спасение.

снимка: автора

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории