• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Posts Tagged ‘благодат’

п-р Людмил Арсов

Ученичество – Какво значи да си християнин в ХХI век?

Ученичество? Какво означава да бъдем християни през ХХI век? Във време на драстично променяща се семантика трябва да се върнем към първоизточникът – Библията, за да имаме правилно разбиране и да бъдем наистина Христови ученици.

Ново начало

Новото начало, от което се нуждаеш

Днешният ден може да бъде излизане от твоето минало и влизане в твоята съдба

„Понеже не чезнат щедростите Му. Те се подновяват всяка сутрин; голяма е Твоята вярност“ Плач на Еремия 3:22-23

Ново началоИмаш ли нужда от ново начало? Животът може да изглежда неуправляем – миналото изпълнено с недовършени задачи, а бъдещето изпълнено с тежки отговорности. Животът обаче не се живее във вчерашния или в утрешния ден. Животът се живее само днес. Твоят живот е нещо повече от фактите от твоето минало или неосъществената ти съдба. И миналото, и бъдещето са силно повлияни (положително или отрицателно) от това, което правиш днес. Можеш да потвърдиш миналото си или можеш да обориш неговите прогнози. Можеш да продадеш евтино бъдещето си или да вложиш максимално себе си в постигането на твоя потенциал.

Този ден е една нова възможност да напишеш нова глава в развиващата се история на твоя живот. Със сигурност са допускани грешки. Има неща, които щеше да направиш по-добре ако имаше повече мъдрост. Лекарството за съжаленията е простичко. Започни наново. Справи се по-добре. Научи се от грешките си и не ги повтаряй.

Историята на цар Давид е пример за покаяние и изкупление. Чрез покаянието той прие едно по-велико бъдеще. Научи се от неговия пример и се радвай с него: „От Господа е това и е чудно в нашите очи. Този е денят, който Господ е създал; нека се радваме и се развеселим в Него“ Псалм 118:23-24.

Признай Бог като Господ на този ден и радостта става естественият отклик. По благодат, твоята история се превръща в Негова история. Днес можеш да имаш ново начало. Спри да се упражняваш в грешките си, да съжаляваш за провалите си, да повтаряш старите модели. Твоят Бог има опит в това, да изкупва невъзможни ситуации и Той може да даде неочаквано добра съдба. Всичко това Святия Дух извършва днес.

Апостол Павел имаше история, която Бог покри в благодат и милост. „Бях преди това хулител, гонител и пакостник. Но придобих милост…“ Прочети 1 Тим 1:12-17. На онзи път към Дамаск Павел срещна Бог лице в лице. Неговото минало беше изкупено, а неговата съдба запечана. Прочети Деяния 9:1-6. Хората не обръщат живота си без Божествена намеса. Само невежеството или арогантността – или и двете – карат човека да опитва промяна без Бога.

Ап. Павел разбра, че има само един отговор на нуждата от духовна трансформация и оприличаване на Христос. „Не мисля, че вече съм това, което Бог би искал да бъда, че съм станал съвършен, но продължавам да се стремя да спечеля наградата, заради която бях спечелен от Христос Исус. Братя и сестри, не мисля, че съм я постигнал, но има едно нещо, което винаги правя – забравям онова, което е зад мен, и правя всичко възможно, за да достигна това, което е пред мен.“ Филипяни 3:13-14 съвр. превод.

Забележете, че ап. Павел споменава „едно нещо“ и след това продължава да говори за „забравяне“, „правя“ и „достигна“. Това едно нещо, за което ап. Павел говори се изразява в три еднакво важни действия: оставяне настрана на всичко от вчера, да живееш с очакване днес и да положиш всяко усилие да изпълняваш Божия призив всеки ден от останалата част от живота ти. Днешният ден може да бъде излизане от твоето минало и влизане в твоята съдба.

Моято молитва за теб днес е: да повериш и историята си, и съдбата си в силните ръце на Исус.

Устоявай

Устоявай

Външнят облик говори за вътрещното отношение.

„Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола“ Ефесяни 6:11

УстоявайУстоявай във всички обстоятелства. Обликът на човека разкрива много за нас, често без дори да го осъзнаваме. Комфорт или дискомфорт, увереност или неувереност, смирение или арогантност, добронамереност или злонамереност. Външният облик говори за вътрешното отношение. Но нека помислим за един по-важен аспект на облика. Аспект, който е много повече духовен, отколкото физически. Библията разграничава плътския човек от вътрешния, духовния човек. „ако и да тлее нашият външен човек, пак вътрешният всеки ден се подновява“ 2Коринтяни 4:16-17. Времето, прекарано на колене ни прави по-силни и покорни на Бога. Стоенето дава облик на вяра, който говори за готовност за действие и помощ. Библията често говори за духовния облик на християнина.

Стой във вярата. Обстоятелствата ще изпитат твоето стоене. „Бдете, стойте твърдо във вярата, бъдете мъжествени, укрепявайте се! Всичко у вас да става с любов. И ще стоите, защото Господ е силен да ви направи да стоите“ 1Коринтяни 16:13-14 и Римляни 14:4.

Стой в трудностите. „Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола… Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устоите.“ Прочети Ефесяни 6:11-18.

Стой в праведността. Противопоставянето и гонението от страна на религиозните водачи към ап. Павел не го спря. „Но с помощта, която получих от Бога, стоя …“ Деяния 26:22. Довери се на Божията сила, не на своята. „Помощта ми е от Господа“ Псалм 121:2.

Стой в молитва. „…който винаги усърдно се моли за вас, да стоите съвършени и напълно уверени във всичко, което е Божията воля“ Колосяни 4:12.

Стой в благодат. „…посредством Когото ние чрез вяра придобихме и достъп до тази благодат, в която стоим и се радваме поради надеждата за Божията слава“ Римляни 5:1-2. Божията благодат е най-доброто място, където можем да стоим. Не помръдвай от Христос и Неговото завършено дело на Голгота.

Стой в свобода. „И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго“ Галатяни 5:1.

Стой в почитание на Бога. Възгледът ти за Бога определя и подкрепя всичко, което е свързано с вярата ти. „Нека се бои от Господа цялата земя; нека благоговеят с боязън пред Него всички жители на вселената“ Псалм 33:8.

Стой в Божиите обещания. Изправен пред непреодолимо море и с най-силната армия, която го преследваше, но с Божието обеание в сърцето си „Моисей отвърна на народа: Не се бойте; стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес…“ Изход 14:13. Бог има победа за теб ако отхвърлиш страха и стоиш в Неговите обещания. „Да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек… за да се изпълните в цялата Божия пълнота“  Прочети Ефесяни 3:16-19.

Молитвата ми за теб днес е: винаги стой в силата на Божието Слово и Святия Дух.

снимка: Интернет

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории