• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Прочети Библията за една година

Прочети Библията аз една година

Битие 31-32; Йов 22

15/01/2018

Битие 33-35; Йов 23-24

16/01/2018

Молитва в залата на ул. Люлин планина 33

16/01/2018

Битие 36-37; Йов 25-27

17/01/2018

Битие 38-39; Йов 28-29

18/01/2018

Битие 40-41; Йов 30

19/01/2018

Битие 42-43; Йов 31

20/01/2018

Почивен ден от прочита, размишляваме върху проповедта

21/01/2018

Събиране на църква Приятели

21/01/2018

Битие 44-45; Йов 32-33

22/01/2018

Добавете нашият план за прочит на Библията към смарфона си! Ето връзка календара ни в Google

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории