• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Прочети Библията за една година

 

Молитвата трябва да бъде пламенна. Падни пред Бога и очкавй да ти говори - Исус Навиев 7:6-9

18/09/2017

Моли се за това, което ти е на сърце и искай Бог да те води, за да донесеш промяна - Неемия 1:4-11

19/09/2017

Бог ще даде мъдрост на този, който иска от Него. Искай! - 3Царе 3:5-9

20/09/2017

Разпознаването е важна дарба. Моли се Бог да ти даде ясно виждане - Филипяни 1:3-11

21/09/2017

Моли се, да можеш да живееш достойно за Исус - Колосяни 1:9-12

22/09/2017

Святия Дух се моли в нашите неизговорими стенания. Прекарай време в молитва на езици или искай от Бога кръщение в Святия Дух - Римляни 8:26

23/09/2017

Добавете нашият план за прочит на Библията към смарфона си! Ето връзка календара ни в Google

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории