• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Прочети Библията за една година

 

Да работим с амбиция за Божието царство - Притчи 16:2; Битие 11:1-9

17/10/2017

Винаги да помним, че причината за нашия усърден труд е Христос - Галатяни 2:20; 2Коринтяни 5:17

18/10/2017

Да работим с Божествена амбиция - Исаия 60:1-14; Колосяни 3:23; 1Коринтяни 10:31

19/10/2017

Бог ни е призовал да служим - и когато сме над някой, и когато сме под някой - Марк 10:35-45

20/10/2017

Бог очаква да подготвяме другите и да ги изграждаме - Йоан 13:3-17

21/10/2017

Да бъдем посветени и да инвестираме в растежа на хората около нас - 2Коринтяни 4:5; 1Летописи 11:10-25

22/10/2017

Да правим всичко възможно да работим в екип - Битие 2:18; Йоан 15:15; Римляни 12:4-7

23/10/2017

Да инвестираме в себе си и да бъдем балансирани вярващи - Матей 16:21-27; Ефесяни 4:15; Филипяни 2:3-8

24/10/2017

Добавете нашият план за прочит на Библията към смарфона си! Ето връзка календара ни в Google

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории