• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Прочети Библията за една година

 

Новозаветни герои Андрей Еванг. на Йоан 1:35-42; 6:1-13; 12:20-36

19/07/2017

Новозаветни герои Натанаил Йоан 1:43-2:11; 21:1-13

20/07/2017

Новозаветни герои Никодим Йоан 3:1-21

21/07/2017

Новозаветни герои Самарянката Йоан 4:1-42

22/07/2017

Новозаветни герои Прелюбодейката Йоан 8:1-11

23/07/2017

Новозаветни герои Лазар Йоан 11:1-12:36

24/07/2017

Новозаветни герои Пилат Йоан 18:28 - 19:16

25/07/2017

Новозаветни герои Тома Йоан 20:1-29

26/07/2017

Добавете нашият план за прочит на Библията към смарфона си! Ето връзка календара ни в Google

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории