• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Прочети Библията за една година

 

Новозаветни герои Мъдреците Матей 2

25/06/2017

Новозаветни герои Матей Еванг. на Матей 9:10-13

26/06/2017

Новозаветни герои Фарисеите Матей 12:1-45

27/06/2017

Новозаветни герои Садукеите Матей 22:23-46

28/06/2017

Новозаветни герои Петър Матей 26:20-75; I Петър 1-2

29/06/2017

Новозаветни герои Йосиф от Ариматея Матей 27:32-61

30/06/2017

Новозаветни герои Йоан Кръстител Марк 1:1-11; 2:18-22; 6:14-29

01/07/2017

Новозаветни герои Юда Марк 3:19, 14:3-11; 43-49

02/07/2017

Добавете нашият план за прочит на Библията към смарфона си! Ето връзка календара ни в Google

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории