• bg_page-0
  • bg_page-01
  • bg_page-02

Време за молитва

Функцията на молитвата е не да повлияе на Бога, а да промени естеството на този, който се моли.
Сьорен Киркегор

Молитвата има трансформираща сила! Твърдо вярваме това в църква Приятели. За това всяка сряда от 18:30ч отделяме време, което да прекарваме в Божието присъствие, да следваме водителството Му, да се молим, да ходатайстваме, да търсим волята Му.

Не пропускайте тази невероятна възможност да преживеем животопроменящото действие на Святия Дух.

Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение.
Филипяни 4:6

Истории

Вярата в Бога променя човека. Срещата с Твореца оставя трайна следа. Вижте какво преживяват хората, когато срещат Исус Христос и Му позволяват да се докосне до ежедневието им.
  • Вили Боршукова

    Разводът дойде в семейството ми, когато бях още много малка. Живеех на един таван на…
  • Светлана Мутафчиева-Димова

    Седяхме в малка стая. Бяхме аз, съпругът ми Веско и четирима лекари. Докторите току-що бяха…
Всички истории